Uutiset 2010

Sirpa Hast-Uusitalo hallintosihteeriksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan

22.12.2010

Sirpa Hast-Uusitalo on aloittanut työnsä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintosihteerin tehtävässä.

Hast-Uusitalo on ollut Lapin yliopiston palveluksessa vuodesta 1990 lähtien, ensin viiden vuoden ajan silloisessa taloustoimistossa ja sen jälkeen hallintosihteerinä Arktisessa keskuksessa vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi hän on toiminut sihteerinä suunnittelu- ja rahoitusyksikössä, jonka jälkeen hän on hoitanut Lapin korkeakoulukonsernin johdon sihteerin tehtäviä hallintosihteerin nimikkeellä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan hallintosihteerin tehtävä vapautui, kun tehtäviä pitkään hoitanut hallintosihteeri Marketta Alakurtti jäi eläkkeelle.

Lisätietoja:
Sirpa Hast-Uusitalo
Puhelin 040 4844 173
Sirpa.Hast-Uusitalo(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT