Uutiset 2003
 

Sosiaalisen vaihtuvat vastuut

28.11.2003

Professori Kyösti Urponen täyttää 30.11.2003 kuusikymmentä vuotta. Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen henkilökunta onnittelee professori Urposta Sosiaalisen vaihtuvat vastuut -juhlajulkaisulla.

Sosiaalityön professori, dekaani Kyösti Urponen on ollut merkittävä, innovatiivinen vaikuttaja ja toimija sekä sosiaalityön että sosiaalipolitiikan toiminta-areenoilla. Erityistä kiitosta ansaitsee hänen panoksensa valtakunnalliseen lainsäädäntö-, suunnittelu- ja kehittämistyöhön, joka on vahvistanut sosiaalityön ja sen koulutuksen asemaa. Sosiaalisen vaihtuvat vastuut -julkaisun myötä sosiaalityön laitoksen henkilökunta esittää kiitokset professorinsa toiminnasta sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen kehittämisessä.

Sosiaalisen vaihtuvat vastuut -juhlakirja on moniääninen puheenvuoro sosiaalisesta, sen tulevaisuudesta ja siihen liittyvästä vastuusta. Perinteisesti tätä vastuuta on kantanut julkinen sektori, mutta kehityksen kuluessa vastuu on laajenemassa ja ulottumassa vahvasti myös kansalaisyhteiskunnan ja yritysten toimintakenttään. Kirjan pohdinnoissa nousee esiin tarve uudenlaisesta sitoutumisesta sosiaalisen vastuun linjaamisessa ja toteuttamisessa.

Teoksen artikkelit jakautuvat kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee sosiaalipolitiikan linjoja. Kirjoittajat pohtivat eri näkökulmista hyvinvointivaltiota, sosiaalipolitiikkaa, kansalaisia ja vastuuta. Toisen osan artikkelit avaavat sosiaalityön kehityskaaria. Kirjoittajat yhdistävät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtiessaan sosiaalityön ammattikäytäntöjä ja koulutusta sekä niiden kehittymistä. Kolmannessa osassa jäsennetään sosiaalityön orientaatioita ja tehdään näkyväksi toiminnan taustalla olevia arvositoumuksia. Kolmen pääosion lomassa kulkee sosiaalineuvos Reino Sarvolan kuvallinen artikkeli Valokuvat sosiaalisen kuvaajina.

Julkaisussa kirjoittavat VTL, emerita lehtori Marjatta Eskola, YTL, professori Liisa Hokkanen, YTT, professori Petri Kinnunen, YTT, professori Simo Koskinen, YTM, tutkija Merja Laitinen, TT, kansliapäällikkö Markku Lehto, VTT, TL, professori Pauli Niemelä, YTT, akatemiatutkija Anneli Pohjola, Ph.D, professori Stephen M. Rose, OTK, Sosiaalineuvos Reino Sarvola, YTT, professori Mirja Satka, YTT, professori Asko Suikkanen, YTT, KT, professori Taimi Tulva, YTT, apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, Ph.D, professori Stanley Witkin.

Sosiaalisen vaihtuvat vastuut on tarkoitettu sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tekijöille, tutkijoille ja opiskelijoille. Se antaa ajatuksia myös kaikille suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta ja vastuullisesta tulevaisuudesta kiinnostuneille. Juhlakirjan ovat toimittaneet Merja Laitinen ja Anneli Pohjola.

Lisätietoja:

Anneli Pohjola, puhelin 040-553 7498)
Merja Laitinen, puhelin 016 - 341 2696, 040-509 2153

Juhlakirjaa voi tilata osoitteesta:
PS Kustannus Oy:stä/Jyväskylä http://www.ps-kustannus.fi   

LaY/Viestintä/ot