Sosiaalityön oppiainepoolin opiskelijoita palkitaan tutkielmista

11.9.2017

Lapin yliopiston sosiaalityön oppiainepooli palkitsee Leena Tikkalan, Henri Rambergin ja Oskari Savisalon viime lukuvuoden onnistuneista tutkielmista.

Sosiaalityön, julkisoikeuden ja kuntoutustieteen oppiaineet jakavat palkinnot parhaille kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmille lukuvuosittain. Tänä vuonna kandipalkinto jaettiin kahdelle kandidaatin tutkielman tekijälle.

Sosiaalityön pro gradu -palkinto: Leena Tikkala

Leena Tikkala on eSosiaalityön maisterikoulutuksen opiskelija. Hänet palkitaan tutkielmastaan ”Sosiaalityön asiantuntijuus teknologisoituvassa toimintaympäristössä: silloittavan mallin rakentaminen”. Tikkalan tutkielma osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun sosiaalityöstä ja sen asiantuntijuudesta teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Se osoittaa, miten jatkuvasti muuntuvassa kontekstissa myös sosiaalityön asiantuntijuuden tarkastelua on tehtävä yhä uudestaan.

Sosiaalityön kandipalkinnot: Henri Ramberg ja Oskari Savisalo

Henri Rambergin tutkielman aiheena on poliittinen ja institutionaalinen sorto maahanmuutossa. Ramberg paikantaa sortoa muun muassa poliittisuuden ja median suhteena, integraatiotyön institutionaalisina epäonnistumisina, poliittisina keinoina institutionaalisessa ekskluusiossa sekä taloudellisina uhkakuvina ja köyhyyteen pakottamisena.

Oskari Savisalon tutkielman aiheena on ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen taustatekijät. Tutkielmassa taustatekijät jaotellaan kahteen pääluokkaan. Ensimmäiseen sisältyvät lapsen kehitykseen ja myöhempään elämään vaikuttava varhaisen vuorovaikutuksen laatu ja siitä muodostuva kiintymyssuhde ensisijaisen huoltajan kanssa. Toiseksi haavoittavissa olosuhteissa kasvaneen lapsen elämälle nähdään merkittäväksi se, miten lastensuojelupalvelujen kautta kyetään auttamaan lasta kiinnittymään turvalliseen kasvuympäristöön.

Palkintojen tarkoituksena on antaa positiivista kannustusta ja edistää opiskelijoiden kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Kunniamaininnat ja kirjalahjat luovutetaan palkituille maanantaina 11. syyskuuta.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Anna Nikupeteri, sosiaalityön oppiaine, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi