Uutiset 2005
 

Stipendejä oikeustieteiden tiedekunnasta valmistuneille

7.12.2005

Liikevaihtoverotuksen Ystäwät ry. on myöntänyt stipendin lokakuussa 2005 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa väitelleelle Petri Saukolle sekä oikeustieteen kandidaatiksi valmistuneelle Juhana Niemelle.

Liikevaihtoverotuksen Ystäwät ry. on myöntänyt 3000 euron stipendin oikeustieteen tohtori Petri Saukolle ja 1000 euron stipendin oikeustieteen kandidaatti Juhana Niemelle.

Petri Saukko väitteli tohtoriksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 21.10.2005 aiheesta ”Arvonlisäveroryhmät”. OTT Petri Saukon väitöstutkimuksessa tarkastellaan rahoitus- ja vakuutusalaan kiinteästi liittyvien verovelvollisuusryhmien taustaa ja asemaa arvonlisäverojärjestelmässä. Tutkimuksessa pohditaan mm. onko lainmuutoksiin tarvetta ja jos on, niin millaisia muutoksia tarvittaisiin ja mitä tällöin tulisi ottaa huomioon. 

Oikeustieteen kandidaatti Juhana Niemen pro gradu -tutkielma valmistui Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan toukokuussa 2005. Gradun aiheena oli ”Ajoneuvojen verotus työvoiman vapaan liikkuvuuden ongelmana erityisesti Suomen ja Norjan väillä”.

Lisätietoja:
Professori
Esko Linnakangas
Puhelin 040 545 1202

LaY/Viestintä/OT