Uutiset 2005
 

Sukupuoli ja väkivalta -seminaari

7.12.2005

Lapin yliopiston tutkijakoulu järjestää seminaarin perheissä tapahtuvasta väkivallasta 14.12.2005. Seminaarissa esitellään pohjoismaista väkivaltatutkimusta.

Pohjoismainen ministerineuvosto rahoitti vuosina 2000-2004 laajaa pohjoismaista tutkimusverkostoa, joka tutki ihmisten välistä väkivaltaa, sen arkea ja historiaa. Erityisen tärkeäksi tutkimuskohteeksi nousivat väkivallan, vanhemmuuden ja sukupuolen yhteydet.

Tutkimuksen mukaan väkivalta perheissä on noussut tärkeäksi julkisuudessa käsitellyksi ongelmaksi. Väkivaltaan puuttuminen ei ole kuitenkaan tullut helpommaksi. Tämä johtuu tutkimuksen mukaan siitä, että väkivaltaan puuttumista vaikeuttavat uudet, periaatteessa hyvin myönteiset kehityskulut, kuten isyyden ideologia ja sovittelukäytäntö. Väkivalta perheissä onkin jäänyt yhteishuoltajuudesta ja isän oikeuksista käydyn keskustelun jalkoihin. Mielenterveysongelmat, alkoholismi sekä naiset väkivallan tekijöinä vaatisivat tutkimuksen mukaan entistä monimuotoisempia tapoja vastata tilanteeseen, kuin mitä perinteinen kriisityö tai turvakotityö ovat voineet tarjota.

Lapin yliopiston tutkijakoulun järjestämässä seminaarissa väkivallasta puhuvat pohjoismaisen tutkimusverkoston suomalaisjäsenet. Seminaarin avaa professori Suvi Ronkainen esittelemällä tutkimuksen teemoja ja tuloksia. Yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija   Emmi Lattu puhuu naisten väkivaltaisuudesta. Kasvatustieteen tohtori, lehtori Vappu Sunnarin aiheena on kouluissa tapahtuva väkivalta. Yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija Teija Hautanen tarkastelee isien väkivaltaisuuden merkitystä eron jälkeisten huoltajuuspäätösten kannalta. Yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija Suvi Keskinen käsittelee perheammattilaisten väkivaltapuhetta ja työkäytäntöjä.

Sukupuoli ja väkivalta: Pohjoismaisen väkivaltatutkimuksen esittelyä -seminaari järjestetään 14.12.2005 klo 12.1515.45 Lapin yliopistolla, luentosali 16, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Tervetuloa!

Seminaarin ohjelma löytyy osoitteesta: www.ulapland.fi/tutkijakoulu / ajankohtaista

Lisätietoja:
Tiina Qvist
Puhelin 041 433 1329

LaY/Viestintä/OT