Uutiset 2011

Suomeen halutaan kansainvälisesti vahva taideyliopisto

12.1.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta ja Teatterikorkeakoulusta muodostettavan monialaisen taideyliopiston valmistelun käynnistämistä. Tavoite on, että uusi yliopisto aloittaisi toimintansa vuonna 2013.

Esitys luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle keskiviikkona 12. tammikuuta.

Opetusministeri Virkkunen pitää selvitystä hyvänä pohjana uuden taideyliopiston rakentamiselle. Uuden yliopiston perustaminen on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan. Virkkusen mukaan taideyliopiston muodostaminen edellyttää ennen kaikkea taideyliopistojen omaa tahtoa ja sitoutumista uudistukseen.

– Aika on vihdoin otollinen taideyliopistolle. Kolmen oman identiteetin omaavan akatemian liittoutuma – Taideyliopisto – profiloituisi kansainväliseksi vapaan taiteen yliopistoksi. Taideyliopistolla voisi olla nykyistä paremmat edellytykset uusintaa taiteen kenttää ja lisätä taidealojemme kansainvälistä tunnettavuutta ja kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä, Virkkunen sanoi.

Taideyliopistolla tulisi ehdotuksen mukaan olla yhteinen johto ja hallitus sekä strateginen päätöksenteko. Yliopistossa olisi kolme erillistä akatemiaa: Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Korkeakoulujen nykyiset nimet ja tekijät, joiden varaan niiden kansallinen ja kansainvälinen tunnettuus rakentuvat, halutaan säilyttää.

Taideyliopistolle tulisi taata kansainvälisen laadun ja kilpailukyvyn edellyttämät voimavarat. Valtion rahoitukseen ehdotetaan pysyvää tasokorotusta. Lisärahoitus tulisi kohdentaa pääsääntöisesti taideyliopiston toiminnan ja sisältöjen kehittämiseen. Uusia kiinteistöjä tai yhteistä kampusta ei sen sijaan esitetä.

Työryhmän mukaan kunkin taideyliopiston (Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun) tulisi saada itsenäisesti päättää osallistumisestaan taideyliopiston synnyttämiseen. Taideyliopiston perustaminen edellyttäisi yliopistolain muutosta.

Selvityksen mukaan taideyliopistojen nykyinen organisointi ei tue parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja, opiskelua organisaatiorajojen yli ja uusien taiteiden välille syntyvien koulutustarpeiden kehittämistä. Nykyrakenne ei myöskään tue riittävästi tutkimuksen kehittämistä. Taideyliopistojen laadun kehittäminen edellyttää lisää voimavaroja kontaktiopetukseen sekä opetushenkilöstön taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen mahdollistamista nykyistä laajemmin.

Perustettavan taideyliopiston tavoitteena olisi vahvistaa taiteen asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä maan taide- ja kulttuurielämää. Yliopisto olisi kansainvälisesti verkottunut ja sillä olisi kansainvälinen opiskelija- ja henkilökunta. Yliopisto olisi ehdotuksen mukaan taidelähtöisen ja taiteellisen tutkimuksen edelläkävijä.

Selvityksen tehnyttä työryhmää veti Suomen Kansallisoopperan toimitusjohtaja Päivi Kärkkäinen, ja siinä oli edustus Sibelius Akatemiasta, Teatterikorkeakoulusta, Kuvataideakatemiasta, Aalto-yliopistosta, Lapin yliopistosta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lapin yliopistoa edusti rehtori Mauri Ylä-Kotola.

Työryhmän ehdotus on luettavissa osoitteessa: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Taideyliopistoselvitys.html

Lähde: OKM-tiedote 12.1.2011