Uutiset 2002
 

Suomen Akatemialta rahoitus kahdelle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle

18.11.2002

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi 15. 11. 2002 rahoituksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin ja professori, dosentti Soili Nysten-Haaralan vetämälle tutkimushankkeelle.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI/Arktinen keskus) tutkimushankkeelle "Kansainvälinen ympäristöoikeus arktisella alueella; erityisesti koskien alueen alkuperäiskansoja". Tutkimushanketta johtaa erikoistutkija Lauri Hannikainen. Hankkeelle myönnettiin 150 000 euroa vuosille 2003-2006.

Rahoitus on pääasiassa varattu kahdelle Lapin yliopiston oikeustieteen tiedekunnalle väitöskirjaa tekevälle tutkijalle Leena Heinämäelle ja Violet Fordille. Leena Heinämäki tutkii arktisten alkuperäiskansojen ympäristöllisiä oikeuksia, eritoten sitä miten ihmisoikeussopimukset suojaavat arktisia alkuperäiskansoja kansainvälisiltä ympäristöongelmilta. Kanadalaisen inuittitutkijamme Violet Fordin väitöskirjatutkimus taas käsittelee sitä, miten arktiset valtiot ovat toimeenpanneet Rion kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen pohjoisilla alueillaan.

Yleisellä tasolla tutkimusprojektissa analysoidaan miten kansainvälinen ympäristöalan yhteistyö on edistänyt arktisen ympäristön suojelua. Analyysia tehdään etenkin oikeudellisen yhteistyön tehokkuudesta. Tutkimuksessa arvioidaan miten yhteistyöllä on turvattu alkuperäiskansojen ympäristöoikeudet niiden perinteisesti asuttamilla alueilla. Osa tutkimuksesta keskittyy ympäristövaikutusten arviointimekanismeihin, muun muassa alkuperäiskansojen oikeuksiin osallistua ko. mekanismeihin.

Oikeustieteiden tiedekunnan viransijaiseksi nimitetty professori, dosentti Soili Nysten-Haaralan johtamalle tutkimushankkeelle "Sopimustoiminta ja liikesuhteiden hallinta" myönnettiin rahoitusta 150 000 euroa vuosille 2003-2006.

Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännön sopimustoimintaan perustuvaa tutkimusta sekä tarjota välineitä sopimustoiminnan ymmärtämiseen. Sopimus ymmärretään hankkeessa yhteistyön sekä riskien hallinnan välineenä, jonka avulla pyritään ennalta ehkäisemään ongelmien syntymistä sekä ratkaisemaan niitä yhteistyökumppanien kesken hyviä yhteistyösuhteita ylläpitäen.

Tutkimuksen eri osioissa tarkastellaan 1) kauppasopimuksia, joita tehdään pysyvien asiakassuhteiden pohjalta (OTT Soili Nystén-Haarala, Lapin yliopisto), 2) projektisopimuksia, joissa sopimuksen yhteistyöelementit erityisesti korostuvat (OTT Soile Pohjonen, Helsingin yliopisto), 3) franchise-sopimuksia, joilla pyritään laajentamaan markkina-aluetta jakamalla riskiä yksittäisille pienyrittäjille (OTK Jukka Lehto, Lapin yliopisto) sekä 4) vallan jakamista yhtiöissä osakkeenomistajien ja yhtiön johdon kesken (OTK Anna-Maija Matilainen, Lapin yliopisto). Lisäksi tutkimukseen kuuluu osio, jossa tarkastellaan juridisen tiedon hankkimista yhteistoimintaa suunniteltaessa ja ylläpidettäessä (prof. Juha Tolonen, Vaasan yliopisto).

LaY/Viestintä/ot