Uutiset 2021
uutiskuva_3.jpg

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston apuraha yhteiskuntatieteen opiskelija Joonas Ervastille

5.3.2021

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (SUE) sekä Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto solmivat keväällä 2020 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea Lapin ja Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin suuntautuvia pro gradu -tutkielmia. Toisessa yhteistyöhaussa palkittiin Lapin yliopistosta Joonas Ervastin johtamisen koulutusohjelmaan kuuluva tutkielma, jossa tarkastellaan design-ajattelun hyödyntämistä suomalaisyritysten kansainvälisen kasvun tukemisessa.

Design-ajattelun hyödyntäminen kiinnostaa enenevää joukkoa suomalaisyrityksiä. Design-ajattelun periaatteisiin lukeutuvat esimerkiksi vahva painotus käyttäjän ja asiakkaan kokemukseen, moniammatilliset tiimit sekä nopea testaaminen ja prototypiointi. Designin laajamittaisen hyödyntämisen arvellaan toimivan nyt ja tulevaisuudessa tärkeänä kilpailuedun lähteenä suomalaisyritysten kansainvälistymisessä.

Ervastin pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa design-ajattelun hyödyntämisestä kansainvälistä kasvua hakevissa suomalaisyrityksissä. Käytäntöteoreettisen lähestymistavan avulla pyritään tunnistamaan käytäntöjä, jotka edistävät organisaatiotason design-lähtöisyyttä.

Työssään lappilaisessa muotoilutoimisto Arctic Factoryssa Ervasti on huomannut suomalaisyrityksissä voimakkaan, kasvavan kiinnostuksen design-ajattelun hyödyntämistä kohtaan.

– Apurahan saaminen on kunnia ja on innostavaa huomata, että aiheeni näyttäytyy tärkeänä ja ajankohtaisena myös Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston näkökulmasta, kiittelee Ervasti.

Syvällisten case-kuvausten myötä Ervasti odottaa löytävänsä uusia näkökulmia siihen, millaiset käytännöt, sosiomateriaaliset prosessit tai muut tekijät edistävät suomalaisyritysten design-lähtöisyyttä. Toimivien käytäntöjen tunnistaminen auttaa yritysten johtoa laajemmin luomaan tehokkaampia prosesseja design-ajattelun soveltamiselle.

Muotoilun menetelmien laaja hyödyntäminen on osoittautunut kilpailuedun tuojaksi kansainvälisillä markkinoilla, sillä niiden avulla voidaan tuottaa entistä parempia asiakaskokemuksia sekä innovoida tehokkaasti uusia tuotteita ja palveluita.

SUE:n kevään apurahahaku pro gradu -tutkielmille

Kevään apurahahaku avautuu taas toukokuussa ja siitä tiedotetaan erikseen. Tutkielman tulee soveltua yhteen seuraavista kriteereistä:

• Tutkielma liittyy Lapin tai Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin
• Tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin
• Tutkielma tehdään yritysyhteistyössä yhden tai useamman alueella toimivan, kansainvälistymistä tavoittelevan yrityksen kanssa TAI yhteistyössä alueella toimivan kansainvälistymistä edistävän tahon kanssa (esim. ELY tai Kauppakamarit).

SUE:n apurahahaku on erinomainen mahdollisuus pro gradu -tutkielmien tekijöille.

– Meillä Lapin yliopistossa tehdään monipuolista tutkimusta jo maisterivaiheessa yritysten kanssa yhteistyössä, ja toivon, että kevään hakuun tulee runsaasti hakemuksia eri tieteenaloilta. Kannattaa ajatella omaa aihetta rohkeasti haun näkökulmasta ja hakea! Rahoitus on myös upea meriitti tulevaisuutta ajatellen, summaa vararehtori Satu Uusiautti.

Lisätietoja:

Joonas Ervasti, joervast(at)ulapland.fi

Satu Uusiautti, koulutusvararehtori, Satu.Uusiautti(at)ulapland.fi