Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 2

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston apurahat palvelumuotoilun ja oikeustieteen opiskelijoille

1.10.2021

Palvelumuotoilun opiskelija Kirsti Ikonen ja oikeustieteen opiskelija Hilja Autto ovat saaneet Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston (SUE) apurahat pro gradu -tutkielmiensa tekemiseen.

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (SUE) sekä Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto solmivat keväällä 2020 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea Lapin ja Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin suuntautuvia pro gradu -tutkielmia. Kevään 2021 yhteistyöhaussa palkittiin Lapin yliopistosta kaksi opiskelijaa: oikeustieteen opiskelija Hilja Autto ja palvelumuotoilun maisteriohjelman opiskelija Kirsti Ikonen. Apurahat ovat suuruudeltaan 2 500 euroa.

– Tässä haussa saatiin hienosti esiin yliopistomme tieteen ja taiteen koulutusohjelmien anti kansainvälisen kaupan näkökulmasta ja peräti kaksi palkittua opiskelijaa. On hienoa nähdä, kuinka monipuolista, monitieteistä ja elinkeinoelämän käyttöön soveltuvaa tutkimusta Lapin yliopiston tiedekunnissa tehdään jo pro gradu -vaiheessa, Lapin yliopiston koulutusvararehtori Satu Uusiautti kiittelee.

Käyttäjäystävällisiä sopimusehtoja informaatiomuotoilulla

Oikeustieteen opiskelija Hilja Autto luo pro gradu -tutkielmassaan käyttäjäystävällisempiä sopimusehtoja informaatiomuotoilun keinoilla. Esimerkkinä hän käyttää pohjoismaisia, niin kutsuttuja NL 17 -sopimusehtoja, jotka koskevat koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden toimituksia. Autto pyrkii kehittämään niistä kuvien ja informaatiomuotoilun avulla aiempaa toimivampia ja helpompia käyttää.

– Analysoin sopimusehtoja poikkitieteellisin työkaluin ja tuotan teoriatiedon ja informaatiomuotoilun avulla vaihtoehtoisia, käyttäjäystävällisempiä sopimusehtoja. Ratkaisuehdotukset on tarkoitettu hyödynnettäviksi kaikenlaisten sopimusten muotoiluun sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, Autto kertoo.

Tutkielman tavoitteena on tuottaa ratkaisuideoita sopimusehtojen muotoiluun, parantaa yritysten välisen kaupankäynnin ja yhteistyön edellytyksiä sekä innostaa sopimusten laatijoita rohkeampaan informaatiomuotoiluun ja visualisointiin.

– Informaatiomuotoilu ja visualisointi ovat keinoja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Kun sopimusten käyttäjäystävällisyyteen panostetaan, voivat sopimusten käyttäjät ymmärtää sopimusehdot aiempaa paremmin, mikä parantaa yhteisymmärryksen edellytyksiä, Autto kuvailee tutkielmansa merkitystä.

Palvelumuotoilun mahdollisuudet lappilaisissa matkailun pienyrityksissä

Palvelumuotoilun maisteriohjelman opiskelija Kirsti Ikonen tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan palvelumuotoilun mahdollisuuksia kansainväliseen matkailuun nojaavissa mikroyrityksissä Lapissa.

Toimintatutkimuksellinen tutkielma pyrkii luomaan uutta tietoa palvelumuotoilusta matkailun pienyrityksissä sekä tuottamaan palvelumuotoilun menetelmillä muotoilun digitaalisen työkalupakin pienille matkailuyrityksille.

– Palvelumuotoilu näyttäytyy etenkin isojen yritysten ja hankkeiden prosessina. Huomattavasti vähemmän on tutkittu palvelumuotoilua mikroyrityksissä. Haluan tutkimukseni avulla osoittaa, miten palvelumuotoilua pystyttäisiin hyödyntämään myös pienissä matkailuyrityksissä, Ikonen kertoo.

SUE:n apurahalla tuetaan pro gradu -tutkielmia

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto SUEn apurahaa voivat hakea pro gradu -tutkielmansa tekemiseen Lapin ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat, joiden tutkielma täyttää yhden seuraavista kriteereistä:

  • Tutkielma liittyy Lapin tai Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin.
  • Tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin.
  • Tutkielma tehdään yritysyhteistyössä yhden tai useamman alueella toimivan, kansainvälistymistä tavoittelevan yrityksen kanssa tai yhteistyössä alueella toimivan kansainvälistymistä edistävän tahon kanssa (esim. ELY tai kauppakamarit).

Seuraavasta hausta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:
Hilja Autto, hoinonen (at) ulapland.fi
Kirsti Ikonen, kiikonen (at) ulapland.fi
Satu Uusiautti, koulutusvararehtori, satu.uusiautti (at) ulapland.fi