Uutiset 2006

Suomen ja Venäjän pohjoiset yliopistot tiivistävät yhteistyötään

19.1.2006

Lapin ja Oulun yliopiston sekä kahdeksan luoteisvenäläisen yliopiston rehtorit keskustelivat opetus- ja tutkimusyhteistyön tiivistämisestä Lapin yliopistolla torstaina 19.1.2006. Kokouksessa sovittiin mm. yhteisten koulutusohjelmien suunnittelusta.

Uutena yhteistyön muotona yliopistot suunnittelevat mm. Pohjoinen Cross Border University -hanketta, jonka kautta yliopistot voisivat esimerkiksi järjestää yhdessä englanninkielisiä maisteriohjelmia.

– Lapin ja Oulun yliopistolla sekä kokouksessa mukana olevilla Luoteis-Venäjän yliopistoilla on jo usean vuoden ajan ollut monipuolista yhteistyötä ja hanketoimintaa, kuten opettaja- ja opiskelijavaihtoa, tieteellisiä konferensseja sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Nyt yhteistyötä halutaan monipuolistaa mm. yhteisten kurssien ja opintokokonaisuuksien kautta, kertovat rehtori Esko Riepula Lapin yliopistosta ja rehtori Lauri Lajunen Oulun yliopistosta.

Kokouksessa pohdittiin, mitkä ovat ne osaamisalueet, joille yhteisiä koulutusohjelmia kannattaisi ryhtyä rakentamaan.

– Koulutusohjelmat valitaan siten, että niistä on mahdollisimman suuri hyöty molemmille maille. Ne rakentunevat modernin teknologian, hyvinvointikysymysten ja ympäristökysymysten ympärille, rehtori Riepula arvioi.

Myös opettaja- ja opiskelijavaihtoa pyritään lisäämään Suomen ja Venäjän välillä.

Sekä Lapin että Oulun yliopistot ovat saaneet yhteistyön suunnittelemiseksi opetusministeriön rahoitusta 50 000 euroa tälle vuodelle. Toteutuessaan Pohjoinen Cross Border University aloittaa toimintansa vuonna 2007, jolloin pyritään jo tarjoamaan joitakin opintojaksoja. Yhteiset tutkinto-ohjelmat on suunnitteilla käynnistää vuonna 2009.

Suomen ja Venäjän yliopistojen tiivis yhteistyö luo osaltaan edellytyksiä yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämiselle sekä vuorovaikutuksen monipuolistumiselle rajan molemmin puolin. Jatkossa yhteistyö voidaan ulottaa koskemaan myös Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan yliopistoja.

Kokouksessa olivat mukana rehtori Esko Riepula Lapin yliopistosta, rehtori Lauri Lajunen Oulun yliopistosta, professori Konstantin Bogolitsyn Arkangelin teknillisestä yliopistosta, rehtori Valerija šergalina Murmanskin humanistisesta instituutista, rehtori Ruvin Tripolskij Murmanskin pedagogisesta valtion yliopistosta, rehtori Aleksander Jeršov Murmanskin teknillisestä valtion yliopistosta, dekaani Sergej Verigin Petroskoin valtion yliopistosta, vararehtori Aleksander Krylov Pomorin valtion yliopistosta (Arkangeli), vararehtori Jurij Sumarokov Pohjoisesta lääketieteellisestä valtion yliopistosta sekä rehtori Valerij Briazgin Karjalan pedagogisesta valtion yliopistosta. Pohjoinen Cross Border University -hankkeen puheenjohtajana toimii professori Kyösti Urponen Lapin yliopistosta.

Lisätietoja:
Rehtori Esko Riepula, puh. (016) 341 2210 tai 0400 695 417


LaY/Viestintä/Sari Väyrynen