Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 2

Suruliputus yliopistonlehtori, dosentti Ritva Linnakankaan muistolle

10.6.2021

Sosiaalityön yliopistonlehtori, sosiaalipolitiikan dosentti Ritva Linnakangas on menehtynyt tiistaina 8.6.

Ritva Linnakangas valmistui Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta maisteriksi vuonna 1991, suoritti lisensiaatin tutkinnon vuonna 1993 ja väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 1997. Väitöskirjan otsikko oli Työpaikan menetys: tutkimus työsuhteen jatkumisen ja loppumisen sosiaalisista ehdoista.

Väiteltyään Linnakangas toimi Lapin yliopistossa tutkijana ja yliopistotutkijana useissa hankkeissa sekä viimeisen vuosikymmenen tiiviisti opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen parissa yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusintressinsä ovat liittyneet sosiaalipolitiikan alaan, sosiaalityön rakenteellisen toimintaympäristön tutkimukseen ja arviointitutkimukseen. Tutkimusaiheita ovat olleet työelämän riskit (joukkoirtisanominen), työikäisen väestön ja sen erityisten ryhmien osallisuus työhön ja hyvinvointiin sekä (perhe)kuntoutuksen arviointi. Linnakankaan tutkimusotetta on luonnehtinut kvantitatiivinen analyysi, pitkittäisasetelmat ja standardoitujen mittarien käyttö.

Lapin yliopisto suruliputtaa Ritva Linnakankaan muistoa kunnioittaen torstaina 10.6. Otamme osaa omaisten ja läheisten suruun.