Uutiset 2011

Susan Meriläinen arvioimaan Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusta.

9.2.2011

Lapin yliopiston johtamisen professori, varadekaani Susan Meriläinen on kutsuttu arvioimaan Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen tutkimusta.

Maanpuolustuskorkeakoulu kutsui kaksi henkilöä arvioimaan johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen tutkimustaan: professori Päivi Erikssonin Itä-Suomen yliopistosta ja Susan Meriläisen.

Kyseessä on ns. pilotointiarviointi, josta saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa MPKK:n muiden ainelaitosten tutkimuksen ulkopuolisissa arvioinneissa. Arvioinnissa kohdistetaan huomio tutkimuksen rooliin, asemaan ja merkitykseen MPKK:n johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella. Arviointi kohdistuu mm. seuraaviin tekijöihin: 1) Tutkimusalueet, painopisteet 2) Tutkimuksen johtaminen ja organisoiminen 3) Tutkimusstrategia 4) Tutkimusyhteistyö 5) Tutkimusrahoitus 6) Tutkimuksen määrä, laatu ja vaikuttavuus.

Lisätietoja:
Susan Meriläinen
Puhelin 0400 588 506, sis.nro 2636

LaY/Viestintä/OT