Uutiset 2010

Suvi Altille Koneen Säätiön apuraha

17.12.2010

Tutkija Suvi Alt on saanut Koneen Säätiöltä 22 800 euron tutkijastipendin väitöskirjansa tekemistä varten.

Suvi Altin tutkimuksen aiheena on The Biopolitics of the ’Human’: A Critique of the Contemporary Human Security/Human Development Framework.

Kansainvälisten suhteiden alaan kuuluvassa tutkimuksessaan Alt tarkastelee muun muassa sitä, millaiseen ihmiskäsitykseen inhimillisen turvallisuuden ja inhimillisen kehityksen diskurssit perustuvat. Lisäksi hän tutkii sitä, miten näissä diskursseissa ymmärretään turvallisuuden ja kehityksen välistä suhdetta. Purkamalla ja problematisoimalla kyseisten diskurssien perusolettamuksia, Alt pyrkii tutkimuksellaan tekemään tilaa vaihtoehtoisille tavoille ymmärtää turvallisuus- ja kehityspolitiikan tulevaisuutta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Lisätietoja:
Suvi Alt
Sähköposti: suvi.alt (at) ulapland.fi
Puhelin: 040 731 9203