• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Uutiset 2002
16.8.2002

Suvi Ronkainen aloitti tutkimusmenetelmien professorina

Lapin yliopiston hallitus perusti viime keväänä tutkimusmenetelmien määräaikaisen professorin viran menetelmätieteiden laitokselle. Kesäkuussa hallitus nimitti virkaan YTT Suvi Ronkaisen.

Tutkimusmenetelmien professorin tehtävänä on menetelmäopetuksen, tutkimusprojektien ja -ohjelmien sekä tutkijakoulutuksen kehittäminen Lapin yliopistossa. Virka on sijoitettu menetelmätieteiden laitokselle yhteisen opetuksen yksikköön.

- Tutkimusmenetelmien professorin työnkuvaan kuuluu menetelmäopetus, sen suunnittelu ja kehittäminen sekä perus- että jatko-opiskelijoille. Lisäksi toimin mahdollisimman aktiivisesti monitieteisten tutkimusprojektien ja tutkijayhteisöjen rakentamiseksi. Kaikki yliopistot tasapainottelevat opetuksen ja tutkimuksen välillä. Vaikka sekä opetus että tutkimus tarvitsevat toisiaan, institutionaalisesti yliopistot ovat enemmänkin opetuslaitoksia. Mietinkin siis sitä, kuinka erityisesti jatko-opiskelijoille suunnattua ’opetusta’ voisi muotouttaa siten, että sen logiikka ja toimintatavat ovat tutkimusyhteisöjen olemassaoloa, verkostoitumista ja tutkimusta tukevia, pohtii Suvi Ronkainen työnsä sisältöä.

 

Suvi Ronkaista on aina kiehtonut Lapin yliopistossa ’tekemisen meininki’ ja vapaus: "ikään kuin ympäristön avaruus kertautuisi myös yliopiston henkenä jossa ei koko ajan tarvitse varoa ettei vain astu alueelle joka on jo paalutettu perinteisesti jonkun instanssin / henkilön/tms. alueeksi".

Menetelmien kehittämiseen liittyvää tutkimusprojekti-ideaa ei voisi toteuttaa missään muussa yliopistossa kuin Lapin yliopistossa, sanoo Suvi Ronkainen.

Työura ja tutkimusaiheet

Tutkimusmenetelmien professorina elokuussa aloittanut YTT Suvi Ronkainen suoritti yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1999. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentiksi hänet nimitettiin 14.6.2001 ja Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen dosentiksi 11.12.2001.

Työurallaan Suvi Ronkainen on toiminut muiden muassa Suomen Akatemian tutkijana ja tutkijatohtorina, lukuisissa eri tehtävissä Tampereen yliopistossa, sekä assistenttina ja tuntiopettajana Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on luennoinut ja opettanut tuntiopettajana lähes kaikissa Suomen yliopistoissa. Lapin yliopistossa hän on toiminut opettajana vuodesta 1999 lähtien. Ronkaisen opetuksen ja ohjauksen aihepiireinä ovat olleet muiden muassa tutkimusprosessi ja sen eri vaiheet, tutkimusmenetelmät ja -traditiot, sosiaalipsykologia, sukupuoli, väkivalta, ikääntyminen sekä seksuaalisuus ja tunteet.

Yhteistä kaikille Suvi Ronkaisen tutkimusaiheille on, että ne ovat kohdistuneet alueisiin, jotka ovat uusia tai vakiintumattomia suomalaisessa akateemisessa tutkimuksessa. Hänen pro gradu -tutkielmansa (1990) käsitteli ikääntyvän naisen seksuaalisuutta. Valmistuessaan tutkimus oli ensimmäinen suomalainen selvitys ikääntyvän naisen eroottisesta elämästä. Ronkaisen lisensiaattityö (1993) käsitteli vanhenemista sukupuolijärjestelmässä. Samoten vuonna 1997 valmistunut biseksuaalista kokemusta ja biseksuaalista identiteettiä käsittelevä tutkimus oli julkaisuhetkellään ainokainen maassamme. Sukupuolistunutta väkivaltaa ja sen tutkimusta Suomessa käsittelevä työ julkaistiin 1998. Väitöskirjassaan (1999) Suvi Ronkainen tutkii subjektiutta, toimijuutta ja tietoa erityisesti tilastollisen tutkimuksen maailmassa.

Parhaillaan Suvi Ronkainen koordinoi sekä suomalaista sukupuolistuneen väkivallan tutkijaverkostoa että pohjoismaista verkostoa. "Uhriutumisen prosessit, minuus ja tunteet" on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuskokonaisuutta, jonka johtajina ovat Suvi Ronkainen ja professori Jeff Hearn. Kokonaisuuteen liittyy myös edellistä laajempi pohjoismainen tutkimusverkosto, jota Ronkainen johtaa. Verkostoon kuuluu 50 tutkijaa pohjoismaista, Englannista, Baltian maista, sekä Saksasta ja Italiasta.

Suvi Ronkaisen oman tutkimuksen kohteena on intiimin väkivallan seuraukset sekä traumaattisesta kokemuksesta selviäminen. Tutkimus perustuu parisuhdeväkivaltaa tai lapsuuden aikaista seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden henkilöiden elämän seurantaan.

LaY/Viestintä/ot


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK