Taide ja muotoilu
Koivun rungon pinnalla teksti observation of change

Taiteen ja tieteen yhteistyötä metsäluonnon ennallistamishankkeessa

4.8.2023

Junkerdahlin kansallispuistossa Pohjois-Norjassa on käynnissä metsäluonnon ennallistamishanke. Ilmastonmuutoksen myötä alueelle istutetut kuusimetsät uhkaavat viedä elintilan tunturialueen alkuperäisiltä koivumetsiltä. Observation of Change -taidehankkeessa pohjoismaiset tutkijat ja taiteilijat tarkastelevat ihmisen ja luonnon yhteistyötä, luonnossa ilmeneviä muutoksia ja muutosten herättämiä tunteita.

Ilmastonmuutoksen myötä Saltdalin kunnan alueella sijaitsevan Junkerdahlin kansallispuiston kuusimetsät ovat muuttuneet taloudellisesta resurssista ekologiseksi uhkaksi. Ennallistamisen tarkoituksena on auttaa luontoa: rajoittaa tummien kuusimetsien leviämistä ja vahvistaa valoisien koivumetsien elinmahdollisuuksia.

Ennallistaminen siis auttaa luontoa muuttumaan enemmän alkuperäisen kaltaiseksi, luonnollisemmaksi. Samalla ennallistamistoimet synnyttävät ristiriitaisia tunteita kansallispuiston kävijöissä ja paikallisyhteisöissä, kun puita kaadetaan ja tutussa ympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia.

– Luonnossa tapahtuvat muutokset ovat monimutkaisia ja herättävät paljon tunteita. Taiteen avulla voimme lisätä ihmisten tietoisuutta luontoon ja ennallistamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taide myös auttaa ilmaisemaan ja käsittelemään luontoon liitettäviä tunteita ja arvoja, kertoo Maria Huhmarniemi, Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen apulaisprofessori.

Hankkeen taiteellisessa osassa tarkastellaan, dokumentoidaan ja havainnollistetaan luonnossa tapahtuvia muutoksia sekä selvitetään, millaisia tunteita ennallistamiseen liittyy. Luonnontieteellistä tietoa ja havaintoja käytetään taiteellisen toiminnan, kuten ympäristötaiteen, taidevalokuvien ja installaatioiden, materiaalina.

Hankkeessa tuotetaan tiedettä ja taidetta yhdistävä näyttely, joka kokoaa yhteen luonnontieteellisiä tutkimustuloksia ja erilaisia taideteoksia. Valmis näyttely tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tutustua luonnon ennallistamiseen ja pohtia ihmisen suhdetta muuhun luontoon.

– Haluamme oman tieteellisen ja taiteellisen toimintamme avulla lisätä ihmisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja herättää keskustelua luonnon toimijuudesta ja oikeuksista. Mitä me odotamme ja toivomme luonnolta? Huhmarniemi jatkaa.

Näyttelyyn voi tutustua vuonna 2025 Adde Zetterquistin taidegalleriassa Junkerdalissa, Havremagasinet-taidehallissa Bodenissa Ruotsissa ja Lapin yliopistossa.

Pohjoismaiset tieteen ja taiteen tekijät

Yhteistyöhanketta koordinoivat taiteilijat Birgitta Linhart ja Maria Huhmarniemi yhteistyössä galleristi Anja Kath Landen, ekologi Rannveig Margrete Jacobsenin ja kansallispuiston johtajan Johan Rovan kanssa.

Mukaan kutsuttuja taiteilijoita ovat taide- ja tiedekollektiivi Mette Gårdvik - Karin Stoll - Wenche Sørmo Nordin yliopistosta, valokuvaaja ja graafikko Laila Ingvaldsen Norlandin kansallispuistokeskuksesta sekä valokuvaaja Esa Pekka Isomursu, sarjakuvataiteilija Johannes Pekonen ja performanssitaiteilija Tommi Yläjoki Lapin yliopistosta.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Adde Zetterquistin taidegalleria, Nordlandin kansallispuistokeskus, Norjan luonnontutkimusinstituutti (NINA), Norjan biotieteiden yliopisto, Lapin yliopisto, Nordin yliopisto sekä Arktisen kestävän taiteen ja muotoilun verkosto ASAD.

Pohjoismainen kulttuurirahasto rahoittaa hanketta vuosina 2023–2025 yhteensä 40 300 eurolla.

Lisätietoja

Maria Huhmarniemi
040 7639 948

https://www.instagram.com/observationofchange