Uutiset 2010

Taiteiden tiedekunnan uudet näyttelyt

22.2.2010

Taiteiden tiedekunnan näyttelyissä tutkitaan, mitä muistoille voi tapahtua näyttelyssä, valokuvan sisällön muokkaamista, tekstiilitaiteen ja performanssitaiteen synteesiä, kokeilevaa akvarellitekniikkaa sekä eri kulttuureja yhdistävää aikakauslehteä.


Galleria Katve
Johanna Vanhala ja Marja Sipilä: Hetkinä joina muistan

Hetkinä joina muistan -näyttely on Lapin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden yhteistyöprojekti, jonka ovat toteuttaneet Johanna Vanhala ja Maria Sipilä sekä työryhmä. Näyttely on kaksiosainen: ensimmäinen näyttely pidetään 22.2.–11.3.2010 Galleria Katveessa Rovaniemellä ja toinen näyttely Etelä-Suomessa. Installaatio on tekijöiden yhteinen tutkimusprosessi: Vanhala kirjoittaa näyttelystä tieteellisen artikkelin ja Sipilä kandityönsä Taideteolliseen korkeakouluun. 

Installaatiossa muistetaan rakastamisen ja eroamisen hetkiä. Tilaan on luotu muistelun hetki, jolloin rakkaustarinan eri vaiheet palaavat mieleen.

– On kiinnostavaa tutkia, mitä muistoille voi tapahtua näyttelyssä, kun näyttelyvieras voi osallistua muiston rakentamiseen. Teokset on suunniteltu vuorovaikutteisiksi ja niiden avulla tutkitaan teosten vastaanottoa. Rakkausmuiston ja eron läsnäolo on kaikkialla: se on imeytynyt verhoihin, pussilakanaan ja lattiaan, tekijät sanovat.

Vuorovaikutteisuuden mahdollistamiseksi installaatiota varten kehitettiin erityinen kämmentietokonekäyttöliittymä, jonka toteutuksesta on vastannut Ilkka Otsala.

– Tilan seinillä on valokuvia, jotka kertovat rakkauden ja sen päättymisen jälkeisistä hetkistä. Teoksiin saadaan mukaan myös äänimaailma kämmentietokoneen avulla. Äänimaailman ja sen sisältämän musiikin teokseen on toteuttanut Iiro Hokkanen.

Vaatesuunnittelija Miia Kettusen suunnittelema pukuteos tutkii muiston rakentumista vaatteen kautta. 

Rakkausmuistoon pääsee sukeltamaan myös huoneen nurkassa sijaitsevan vaatekaapin kautta. Takahuoneeseen on luotu tila, jossa on vuorovaikutteinen mediataideteos. Multimediateoksen on toteuttanut Janne Hast. Näyttelyn lavastuksesta vastaa Juha-Matti Toppinen. Teknisenä avustajana näyttelyn pystyttämisessä ja ylläpidossa on toiminut Matti Niinimaa.

Lisätietoja:
Johanna Vanhala, puhelin 040 720 8371, vanhalajohanna (at) gmail.com
Maria Sipilä, puhelin 0400 981 130, msipila (at) taik.fi
Miia Kettunen, puhelin 040 736 8504, miia (at) rovaniemenjooga.net

Galleria Kilo
Päivi Paakinaho: Toinen

Toinen-valokuvaproduktiossa tutkitaan valokuvataiteen keinoin valokuvan sisällön muokkaamista. Paakinaho tarkastelee kuvaparien ja lavastettujen elementtien avulla kuvan merkitysten muodostumista.

– Kuvien lähtökohtana on julkinen tai yleinen tila, johon olen tuonut lavastettuja elementtejä. Lavastamisella olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, miten katsoja kokee tilan. Ennen kaikkea olen tutkinut, millainen on valokuvan kokemus, kun valokuvaa käsitellään valokuvataiteena eikä esimerkiksi dokumenttina. Näin lavastaminen viittaa johonkin konkreettiseen tapahtumaan, josta on jäänyt "jälki" valokuvaan, Paakinaho sanoo.

Esittämällä kuvat kuvaparina Paakinaho pyrkii haastamaan katsojan pohtimaan kuvien suhdetta, niiden välistä jännitettä, aikaa ja dialogia. Teosten avulla tekijä kysyy, milloin esittävästä valokuvasta tulee taidetta katsojan tulkintojen avulla.

Toinen-näyttely on Paakinahon pro gradu työn taiteellinen osa. Paakinaho toteuttaa näyttelyn yhteydessä katsojakyselyn, joka muodostaa tutkimuksen tieteelliseen osaan. Tekijä kutsuukin kaikki Lapin yliopistossa toimivat ja vierailevat pohtimaan valokuvien sisältöä omista lähtökohdistaan ja vastaamaan näyttelyn yhteydessä järjestettyyn kyselyyn.

Lisätietoja:
Päivi Paakinaho, puhelin 040 748 4142 tai 08337649, p.paakinaho (at) mail.com, www.paivipaakinaho.fi

Galleria Kajo
Jaana Taipale: Leiri Kajo - arolla
 
Edessäni on tuntematon taival. Sää voi muuttua ankaraksi.
Tavarat painavat. Päätän selviytyä.

Kuljen kohti aroa. Pystytän leirini. Minulla ei ole kiire. Vietän
leirissä aikaa ja teen arkiaskareita. Leiri elää ja muovautuu.

Puran leirin ja palaan takaisin. Mitä jää jäljelle?

Jaana Taipaleen Leiri Kajo-arolla liittyy hänen huopataidetta ja performanssitaidetta käsittelevään pro gradu -tutkielmaansa tekstiili- ja vaatetussuunnittelun koulutusohjelmassa. Näyttely on Taipaleen näkemys tekstiilitaiteen ja performanssitaiteen synteesistä.
 
Huovan historiasta ja huopaperinteestä kumpuavat mielikuvat kuljettavat katsojaa kauas Mongolian aroille, missä lampaitaan paimentavat nomadit vaeltavat paikasta toiseen pystyttäen jurttansa, huopaiset talonsa, yhä uudestaan ja uudestaan.

– Suomenlampaan villa materiaalina ja huovutus tekniikkana ovat minulle tärkeitä tekstiili-ilmaisussani. Leirillä en kuitenkaan voi turvautua tuttuun työskentelytapaan, veteen ja saippuaan: villa saa toiminnallisessa prosessissa uuden ilmaisullisen ulottuvuuden. Performanssitaiteen keinot antavat mahdollisuuden tarkastella huopataidetta toiminnallisesti, Taipale sanoo.

Lisätietoja:
Jaana Taipale, jtaipale (at) ulapland.fi

Galleria Valo
Ilkka Rosala: Ihminen 
kokeileva akvarelli

Ilkka Rosalan kuvataiteen sivuaineen lopputyönäyttelyn aihe alkoi kehittyä kesän 2009 aikana, hänen tehdessään pieniä maalauskokeiluja akvarelleilla.

– Värilätäkkö ja vesivanat muistuttivat paperille kuivuttuaan ihmiskehoa kiinnostavalla tavalla. Myös muista kokeiluistani löytyi yhteyksiä ihmisvartaloon ja ihmiseen. Lähdin tekemään kokeiluja pyrkimyksenä kehittää erilaisia tekniikoita ja näkökulmia ihmisen kuvaamiseen. Tällöin erityisesti solu- ja luuaiheet nousivat keskeisiksi. Erilaiset jäljet ovat siis ohjanneet aiheen syntymistä mielikuvitukseni kautta, Rosala sanoo.

Rosala löysi akvarellitekniikan ilmaisutavakseen vuoden 2007 syksyllä. Akvarellissa häntä kiehtoo maalaamisen vaivattomuus, nopeus ja spontaanisuus. Kokeilevammaksi hänen työskentelynsä muuttui noin vuosi sitten keväällä.

– Kokeilevalla akvarellitekniikalla tarkoitan akvarellilähtöistä työskentelyä, joka voi kuitenkin hyödyntää myös muiden tekniikoiden ainutlaatuisia ominaisuuksia akvarellin rinnalla. Kokeilevuudella tarkoitan myös haluani kokeilla akvarellitekniikan tarjoamia tehokeinoja kuten valumis- ja pesujälkiä, eri pigmenttien ominaispiirteitä tai erilaisten maalausnesteiden ja lisäaineiden käyttöä.

Lisätietoja:
Ilkka Rosala, puhelin 040 552 8913, irosala (at) ulapland.fi

Galleria Lyhty
Ryota Yamaguchi, Yumi Yamane: SU:PAN

Näyttelyn teemana on suomalaisen ja japanilainen kulttuurin yhdistäminen aikakauslehdessä. Yamaguchi ja Yamane ovat tehneet suunnitelman suomalaista ja japanilaista kulttuuria käsittelevästä aikakauslehdestä. Näyttelyssään he tuovat esille lehden sisällöllistä kokonaisuutta muutamien artikkelien ja valokuvien avulla.

Lisätietoja:
Ryota Yamaguchi, puhelin 044 964 4971, ryamaguc (at) ulapland.fi
Yumi Yamane, puhelin 046 652 3761, yumithemanfred (at) otmail.com

Kaikki näyttelyt ovat esillä 22.2.11.3.2010
Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI
Galleriat ovat avoinna:
maanantaiperjantai 1118, lauantaina 1114

LaY/Viestintä/OT