Uutiset 2021
louteella_Antti-Stockell_2020.jpg
Perinteisen louteen eteen sytytetty iltanuotio luo tunnelmaa hämärtyvään syysiltaan. Yhdessä hankkeen piloteista yövytään metsässä tutustuen ja eläytyen eri tavoin niin eräperinteeseen kuin eläinten tapoihin löytää metsän tarjoama suoja yön ja levon ajaksi. Kuva: Antti Stöckell, 2020.

Taiteiden tiedekunta pilotoi uusia taideperustaisia, metsässä toteutettavia palveluita yhdessä yrittäjien kanssa

28.6.2021

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan hankkeessa pilotoidaan uusia taiteeseen perustuvia ja metsässä toteutettavia palveluja – niin kutsuttuja metsäkohtaamisia – luovien alojen asiantuntijoiden sekä matkailu-, hyvinvointi- ja hoiva-alan yrittäjien yhteistyönä.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kesäkuussa 2021 alkanut Metsän ekosysteemipalvelut luovien alojen kestävänä potentiaalina -hanke pyrkii edistämään erilaisten metsäympäristöjen kestävää käyttöä matkailu- ja hyvinvointipalveluiden paikkoina ja sisältöinä sekä tukemaan alan toimijoiden verkostoitumista.

– Hankkeen piloteissa kehitettävät palvelut perustuvat niin kutsuttuihin kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin, joilla tarkoitamme erityisesti metsän tarjoamia aineettomia ja henkisiä hyötyjä. Etsimme vastausta kysymykseen, mitä metsä itsessään ja sellaisenaan voi tarjota taiteeseen perustuvien elämysten paikkana, kertoo soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtori Antti Stöckell Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Käytännössä hanke järjestää luovien alojen asiantuntijoiden sekä matkailu-, hyvinvointi- ja hoiva-alan yrittäjien yhteistyönä useita pieniä taideperustaisia pilotteja: niin kutsuttuja metsäkohtaamisia. Niiden aikana esimerkiksi yövytään metsässä, hankitaan ja työstetään erilaisia tarvepuita, eläydytään metsän muodonmuutostarinoihin, leikitään, saunotaan suon äärellä niin kutsutun kolmannen iän saavuttaneiden naisten kesken sekä kokoonnutaan nuotion ympärille tarinoimaan. Toteutuksessa huomioidaan pohjoiset elämänmuodot, luonnon kestävä käyttö sekä pandemia-aikaiset turvallisuusnäkökulmat.

Näiden monialaisten ja kokonaisvaltaisten metsäkohtaamisten myötä Lapin metsämaastoon syntyy kehittämisalustoja ja -paikkoja sekä toimijaverkosto, joissa voidaan jatkaa uusien metsässä toteutettavien sekä ihmisten ja luonnon kohtaamista edistävien palveluiden kehittämistä yhdessä oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Hanketta johtaa professori Timo Jokela, ja sen projektipäällikkönä toimii soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtori Antti Stöckell. Lisäksi työssä on mukana useita taiteiden tiedekunnan väitöskirjatutkijoita sekä kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman henkilökunnan jäseniä. Hanketta rahoittaa Lapin liitto alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahalla.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Timo Jokela
P. 040 739 6034

Soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtori Antti Stöckell
P. 040 484 4408
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi