Uutiset 2002
 

Talvitaiteen kaksivuotinen koulutus alkaa Lapissa

16.12.2002

Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu aloittavat talvitaiteen koulutuksen tammikuussa 2003. Oppilaitokset kouluttavat yhteisellä koulutusprojektilla talvitaidetapahtumien ja lumirakentamisen osaajia.

Koulutus sisältää muiden muassa talvitaiteeseen liittyviä seminaareja, luentosarjoja, yhteistyöprojekteja sekä lumi- ja jäärakentamisen teknistä koulutusta. Lisäksi koulutus tuottaa talvitaiteeseen sekä lumirakentamiseen liittyvää oppimateriaalia verkkoon.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää lumi- ja jääosaamista Lapissa, luoda malli talven ja talvitaiteen hyödyntämiseksi kouluopetuksessa sekä tuottaa talvitaiteeseen ja lumirakentamiseen liittyvää oppimateriaalia. Lapin yliopisto koordinoi ja hallinnoi hanketta sekä vastaa luentosarjoista ja koulutusyhteistyöprojekteista. Rovaniemen ammattikorkeakoulu vastaa lumirakentamisen koulutuksesta ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu arktisen dokumentaation koulutuksesta. Koulutushankkeen rahoittaa Euroopan unioni ja Lapin lääninhallitus. Koulutus jatkuu vuoden 2004 loppuun.

Koulutushanke jakaantuu neljään osaan:

Talven kulttuuri ja taide -kokonaisuus tutustuttaa seminaarien ja yleisöluentojen avulla osallistujat ainutlaatuisen ja eksoottiseen talveen sekä talven kulttuuriin ja taiteeseen. Koulutusosiossa tutustutaan Pohjois-Suomen talveen ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin, taiteen rooliin talvessa, lumen- ja jäänveistotaiteeseen, lumirakentamisen perusteisiin sekä talvitutkimukseen.

Lumi- ja jäärakentamisen koulutus tuottaa osaajia lumi- ja jäärakentamisen alalle sekä antaa valmiuksia lumi- ja jääperustaisten talvitaidetapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa tutustutaan mm. lumi- ja jäärakentamisen menetelmiin, lumi- ja jäätaiteen tekniikoihin, lumirakentamisen reunaehtoihin sekä lumirakentamisen viranomaissääntelyyn. Koulutuksen oppimisympäristönä käytetään The Snow Show – tapahtuman kohteita Kemissä ja Rovaniemellä.

Talvitaide, koulu ja kulttuuri -osiossa pyritään sitomaan mm. koululaitokset, taide- ja kulttuuri-instituutiot sekä vapaan sivistystyön kentässä toimivat tahot talvitaiteen kehittämiseen. Koulutuksessa mallinnetaan erilaisia tapoja hyödyntää talvitaidetapahtumia kouluopetuksessa. Koulutusosio toteutetaan kouluyhteistyöprojekteina, joiden kautta The Snow Show – taidetapahtuman vaikuttavuus laajenee myös lasten ja nuorten pariin.

Koulutushankkeen aikana talvitaiteesta ja lumirakentamisesta kootaan tutkimustietoa ja muuta materiaalia, joka tullaan kokoamaan yhteen ja työstämään talvitaiteen oppimateriaaliksi. Osa materiaalista julkaistaan painettuna virikemateriaalina. Toinen osa oppimateriaalituotantoa on toimittaa verkko-oppimisympäristöön talvitaiteen opintokokonaisuus, joka palvelee projektin jälkeen verkossa talvikulttuurin tuottajia.

Rovaniemellä ja Kemissä keväällä 2004 toteutettava kansainvälinen The Snow Show - taidetapahtuma kokoaa yhteen joukon maailman huippuihin kuuluvia nykytaiteilijoita ja alansa kärkeä edustavia arkkitehteja. Arkkitehti- ja taiteilijaparit suunnittelevat Rovaniemelle ja Kemiin taidetta ja arkkitehtuuria yhdistäviä teoksia pääasiassa lunta ja jäätä hyödyntäen. Taiteellinen vastuu tapahtumasta on newyorkilaisella kuraattori ja galleristi Lance Fungilla yhdessä Kemin ja Rovaniemen taidemuseoiden kanssa.

Lisätietoja::

Lapin yliopisto/ Timo Jokela puh. 016 - 341 2371 timo.jokela@ulapland.fi

Lapin yliopisto/ Susanna Vuorjoki p. 016 - 341 3327 susanna.vuorjoki@ulapland.fi

Rovaniemen ammattikorkeakoulu/ Kai Ryynänen p. 016 - 331 3359 kai.ryynanen@ramk.fi

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu/ Marja Wideniusp. 016 - 451 627 marja.widenius@tokem.fi

 LaY/Viestintä/ot