Uutiset 2006

Talvitaiteen koulutushankkeelle tunnustusta opetusministeriöltä

20.10.2006

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen laitoksen hallinnoima ja toteuttama The Snow Show -talvitaiteen koulutushanke on arvioitu yhdeksi 2000–2005 ohjelmakauden onnistuneimmaksi rakennerahastohankkeeksi.

Vuosina 2003–2004 toteutettu hanke esiteltiin mallihankkeena opetusministeriön järjestämässä Luovuuden ja innovaatioiden silta rakennerahastojen uudelle ohjelmakaudelle 2007–2013 -seminaarissa Helsingissä 18.–19.10.2006.

Arviointi perustuu opetusministeriön hallinnonalalla vuosina 2000–2005 toteutetuista hankkeista tehtyyn selvitykseen. Selvityksessä analysoitiin kaikkiaan 2 721 hanketta, joista tarkempaan analyysiin eli ns. mallihankkeiksi valittiin 68. Näiden 68 mallihankeen kohdalla analysoitiin erityisesti sitä, kuinka ne täyttivät hyvälle hanketoiminnalle asetetut kriteerit niin projektitasolla, alueellisesti kuin kansallisella ja EU-tasolla. Talvitaiteen koulutushanke valittiin tästä joukosta kuuden seminaarissa esiteltävän onnistuneimman hankkeen joukkoon.

Osia koulutushankkeesta toteutettiin yhteistyönä Rovaniemen ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulujen kanssa. Alkujaan hanke pyrki tekemään yhteistyötä myöhemmin rahoitusvaikeuksiin joutuneen kansainvälisen The Snow Show -taidetapahtuman kanssa. Koulutushanke irrotettiin kuitenkin heti toiminnan alkuvaiheessa itsenäiseksi hankkeeksi Snow Show -taidetapahtumasta.

Talvitaiteen koulutushankkeen johtajana toimi professori Timo Jokela, projektipäällikkönä Susanna Vuorjoki ja suunnittelijana Maria Huhmarniemi.

Lisätietoja:
Timo Jokela
Puhelin, 040 739 6034
Sähköposti,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT