Uutiset 2019
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Tasavallan presidentti Arktisen taiteen huippukokouksen suojelijaksi

6.5.2019

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii kesäkuun 3.-5 Rovaniemellä pidettävän Arktisen taiteen huippukokouksen (Arctic Arts Summit 2019) suojelijana. Huippukokouksen teema on ”Arktinen alue kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona”. Niinistö lähettää kokoukseen myös kirjallisen tervehdyksen.

Huippukokous on järjestyksessään toinen: ensimmäinen järjestettiin Harstadissa Norjassa vuonna 2017. Tavoitteena on vahvistaa arktisen alueen taide- ja kulttuurialan kansainvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Taiteen ja kulttuurin näkökulman saaminen vahvemmin mukaan koko arktisen alueen monialaiseen tulevaisuuskeskusteluun on keskeinen tavoite. Tapahtumalla tehdään näkyväksi taiteen ja kulttuurin roolia ja –toimialat ylittävää yhteistyötä, joka tähtää arktisten alueiden elinvoimaisuuden ja kestävän kehityksen tukemiseen taide- ja kulttuuripolitiikan edustajien, taiteen tekijöiden ja tutkijoiden voimin.

Kokoukseen liittyy tiiviisti laaja taideohjelma: kansainvälisiä näyttelyitä ja esityksiä, joita taidealan toimijat tuottavat Arktisen alueen kansainvälisten partnereidensa kanssa.

Tähän mennessä tapahtumaan on ilmoittautunut taide- ja kulttuuripolitiikan toimijoita sekä taiteilijoita kaikista kahdeksasta Arktiseen neuvostoon kuuluvasta maasta: Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska (Grönlanti), Venäjä ja Yhdysvallat (Alaska) sekä Kiinasta, Ranskasta, Saksasta, Britanniasta, Belgiasta, Sveitsistä, Virosta ja Latviasta. Tämä kertoo laajasta kiinnostuksesta, joka arktisuuteen nykypäivänä kohdistuu. Tapahtumaan odotetaan yli 300 osallistujaa. Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna.

Arktisen taiteen huippukokouksen vastuutahona toimii Lapin yliopisto, johtajana professori Timo Jokela sekä Arctic Art Summit 2019 hankkeen projektipäällikkönä Maria Huhmarniemi yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Valtakunnalliseen ohjausryhmään kuuluvat sen lisäksi myös opetus- ja kulttuuriministeriö, Saamelaiskäräjät, Rovaniemen kaupunki, Lapin liitto sekä University of Arctic.

Lisätietoja:

Arctic Art Summit: https://www.ulapland.fi/EN/Events/Arctic-Arts-Summit-2019

Timo Jokela, Lapin yliopisto, timo.jokela@ulapland.fi
Tomi Aho, Taiteen edistämiskeskuksen Rovaniemen toimipiste