Uutiset 2010

Tekesiltä rahoitusta kaivostoiminnan tutkimiseen

14.12.2010

Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Metsäntutkimuslaitos ovat saaneet Tekesiltä rahoitusta kaivostoiminnan tutkimiseen. Hanketta koordinoi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, ja sitä johtaa ympäristöoikeuden professori Kai T. Kokko.

Kolmena rinnakkaishankkeena toteutettavan Erilaiset maankäyttötoimet ja paikalliset yhteisöt kaivoshankkeissa (DILACOMI) -tutkimusprojektin tarkoituksena on edistää kaivoshankkeiden ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä tutkia kaivoshankkeiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Tutkimuksessa kehitetään kaivoshankkeiden hallinnointiin liittyviä työkaluja ja ympäristösääntelyä. Työkalut hyödyttävät erityisesti kaivosyhtiöitä, konsulttiyrityksiä sekä kaivoshankkeiden vaikutusalueella sijaitsevia kuntia ja paikallisyhteisöjä. Sääntelyn parantamisehdotukset suunnataan valtiolle, kunnille ja yrityksille niiden itsesääntelyn kehittämistä varten.

– Eduskuntaan tällä hetkellä juuttunutta uutta kaivoslakia tullaan selvityksessä arvioimaan perusteellisesti eri näkökulmista, toteaa professori Kai Kokko.

Tutkimusryhmä pyrkii tunnistamaan nykyisen järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia arvioimalla päättyneitä ja käynnissä olevia kaivosten suunnitteluprosesseja. Tutkijat kehittävät kaivosprojektien kestävään hallinnointiin parhaan sääntelyn ja käytäntöjen mallin, joka soveltuu erityisesti Suomen olosuhteisiin. Mallissa yhdistyvät kaivoshankkeiden hallinnointi ja kuntien kaavoitus sekä suositukset sääntelyn kehittämiseksi. Mallia testataan ja parannetaan Kolarin Hannukaisen ja Kittilän Suurikuusikon kaivosprojektien yhteydessä.

– Kolarin ja Kittilän kaivokset täydentävät toisiaan esimerkiksi luontomatkailuun liittyviä selvityksiä tehtäessä, sillä ne ovat elinkaaren eri vaiheissa. Suurikuusikko on jo käynnissä ja Hannukainen vasta ympäristövaikutusten arviointivaiheessa. Esimerkiksi Hannukaisen kaivos Ylläksen tuntumassa vaatii eri intressien yhteensovittamista, mikä onkin tiedostettu yrityksissä ja Kolarin kunnassa, sanoo tutkija Mikko Jokinen Kolarin Metsäntutkimuslaitokselta.

– Kaavoitus kunnissa on haasteellista ja siihen tarvitaan uusia työkaluja, sillä kaivostoiminnan elinkaarta on vaikea arvioida etukäteen mm. mineraalien maailmanmarkkinahintojen vuoksi, toteaa Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä.

– Tässä tarkoituksessa voidaan kehittää esimerkiksi kaavojen ja hankkeiden sosiaalisten vaikutusten arviointia, jatkaa sosiologian professori Asko Suikkanen.

Faktat
Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti seuraavia aihepiirejä:
• miten ottaa huomioon luontoon perustuvat maankäyttömuodot ja kaavoitus kaivoshankkeessa
• kaivostoiminnan haitallisten vaikutusten lieventämisen ja seurannan työkalujen kehittäminen
• ympäristöä koskevien ohjauskeinojen ja sääntelyn kehittäminen

Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää
• Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ja kunnat
• Tieto palvelee myös kansainvälisiä tarpeita ja sitä on mahdollisuus laajentaa myöhemmin tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kansainvälisten verkostojen välityksellä.

Hanketta tukevia yhteistyökumppaneita ovat Agnico-Eagle Mines Oy, Levin Matkailu Oy, Northland Resources Oy, Asianajotoimisto Borenius&Kemppinen Oy, Kittilän kunta, Kolarin kunta, Muonion Kunta, Kaivannaisteollisuus ry ja Ylläksen Matkailu yhdistys ry.

Lisätietoja:

Lapin yliopisto
Hankelakimies Hannu Mikkola (Oikeustieteiden tiedekunta), p. 040 735 6200
Professori Kai Kokko (Oikeustieteiden tiedekunta), p. 040 484 4014
Lehtori Leena Suopajärvi (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta), p. 040 484 4234

Oulun yliopisto
Professori Helka-Liisa Hentilä (Arkkitehtuuriosasto), p. 08 553 4981
Tutkija Hannu Heikkinen (Thule-instituutti), p. 08 553 7553

METLA
Tutkija Mikko Jokinen (Kolarin tutkimusyksikkö), p. 050 391 3525