Uutiset 2010

Tekstiilialan koulutusohjelma uudistuu

2.11.2010

Lapin yliopiston tekstiilialan suuntautumisvaihtoehto muuttuu sisustus- ja tekstiilimuotoiluksi.

Lapin yliopiston tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelman tekstiilialan suuntautumisvaihto muuttuu sisustus- ja tekstiilimuotoiluksi. Vaatetussuunnittelu jatkaa edelleen koulutusohjelman toisena suuntautumisvaihtoehtona. Koulutusohjelmasta valmistuu taiteen kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita.

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opetuksessa sisustusta tarkastellaan tilan ja ihmisen välisenä vuorovaikutuksena. Lähtökohtana on käyttäjälähtöinen sisustus- ja tekstiilimuotoilu.

– Uuden ajattelun mukaan sisustamisen tärkeimpiä elementtejä ovat tekstiilit, jotka voivat toimia mm. kotien käyttötekstiileinä, julkisten tilojen taiteena ja akustisina pintoina sekä innovatiivisena osana rakennettua ympäristöä, professori Kristiina Hänninen sanoo.

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opetus sisältää tekstiilisuunnittelun ja -valmistuksen, tekstiilitaiteen sekä tila- ja sisustussuunnittelun opintoja. Mukana opetuksessa on myös suunnitteluteknologia, jonka avulla tilasta voidaan rakentaa tekstiilien ja tuotteiden visuaalinen, moniaistinen kokonaisuus.

– Tekstiilimuotoilussa perinteinen sisustus- ja käyttötekstiilien tuotekehitys ja tutkimus on laajentunut arkkitehtuuriin sovellettavien erilaisten tilojen, sisustusten ja materiaalien tuotekehitykseksi ja tutkimukseksi. Lisäksi uudet tekniset mahdollisuudet ja materiaalit mahdollistavat uudenlaisia tutkimuksen, taiteen, tekstiilien ja arkkitehtuurin yhdistelmiä.

– Sisustus- ja tekstiilimuotoilussa keskeisiä tutkimuksen ja suunnittelun alueita ovat hyvinvointi sekä sisustuksen ja tilojen moniaistisuus. Alan mielenkiintoisia sovelluskohteita ja tutkimusympäristöjä ovat muun muassa hoitolaitokset, matkailu- ja kouluympäristöt sekä kodit, Hänninen sanoo.

Tekstiili- ja vaatetusalan opetus alkoi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa vuonna 1996. Kuluneiden vuosien aikana Suomen tekstiili- ja vaatetusalalla on tapahtunut rakenteellinen muutos, mikä on mahdollistanut myös opetuksen uudistamisen.

Lisätietoja:
Professori Kristiina Hänninen
Puhelin 040 7726 588
Lehtori Heidi Pietarinen
Puhelin 040 4844 401
Lehtori Piia Pysrtöjärvi
Puhelin 040 734 6427
Pt. tuntiopettaja Raija Aatsinki
Puhelin 040 4844 362

LaY/Viestintä/OT