Uutiset 2010

Tiedekuntiin alumnityön yhteyshenkilöt

8.2.2010

Lapin yliopiston rehtori on nimittänyt tiedekuntiin alumnityön yhteyshenkilöt.

Rehtori Mauri Ylä-Kotola asetti joulukuussa 2009 työryhmän valmistelemaan esitystä Lapin yliopiston alumnitoiminnan käynnistämiseksi. Alumnityöryhmän määrittelemän vision mukaan Lapin yliopisto on akateemisen osaamisen kanssakulkija: Lapin yliopisto - akateemisen osaamisen kanssakulkija.  

Alumnityöryhmä totesi, että Lapin yliopistossa on ollut jo pitkään tahtotila alumnitoiminnan käynnistämiseen. Lapin yliopiston alumnityön tavoitteiksi työryhmä asetti sekä yliopiston että alumnien tarpeiden huomioimisen, opiskelijalähtöisyyden, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön. Lappilaiset erityispiirteet tulevat olemaan olennainen osa Lapin yliopiston alumnitoimintaa.

Alustavan kartoituksen mukaan Lapin yliopistosta valmistuneita alumneja on noin 7010: maistereita 6801 ja tohtoreita 209. Lisäksi yliopisto on tavoittanut tuhansia ihmisiä täydennyskoulutuksen kautta.

Organisoituminen

Alumnitoiminnan kehittämisestä Lapin yliopistossa vastaa opetuksesta vastaava vararehtori Kaarina Määttä. Alumnityön kehittämistä ja koordinointia toteuttaa alumnikoordinaattori.

Alumnityön käynnistämiseksi myös tiedekuntiin on nimetty alumnityön yhteyshenkilöt. Rehtori on nimittänyt alumnityön yhteyshenkilöiksi hallintopäällikkö Markku Vartiaisen oikeustieteiden tiedekuntaan, dekaani Kyösti Kurtakon kasvatustieteiden tiedekuntaan, opintopäällikkö Mervi Tikkasen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja professori Juhani Tuomisen taiteiden tiedekuntaan

Lapin yliopiston alumnityöryhmän määrittelemät alumnitoiminnan tavoitteet:

-  yhteistyön ja vuorovaikutuksen kiinteyttäminen alumnien ja Lapin yliopiston välillä,
-  viestittää yliopiston toiminnasta, opetuksesta ja tutkimuksesta jäsenilleen,
-  edistää yliopiston työelämäyhteyksiä,
-  vahvistaa Lapin yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
-  edistää yliopiston varainhankintaa,
-  kannustaa alumneja tuomaan työelämänäkemystä koulutukseen,
-  kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja tarjota mahdollisuuksia täydennys- ja jatkokoulutukseen,
-  tukea yliopiston tutkimus- ja yritysyhteistyön kehittämistä ja
-  lisätä opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja työelämäkontakteja.

Alumni

Alumnilla tarkoitetaan yliopistossa aiemmin opiskellutta ja sieltä valmistunutta henkilöä. Sana alumni tulee latinan kielestä alumnus, joka tarkoittaa kasvattia ja suojattia. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan alumnien ja yliopiston välistä kontaktiverkostoa, jonka tavoitteena on kehittää ja kiinteyttää yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta yliopiston ja sen kasvattien välillä.

Lisätietoja:
Kaarina Määttä
Puhelin 0400 696 480

LaY/Viestintä/OT