Uutiset 2011

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot ja apurahat

15.11.2011

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää esityksiä tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi sekä julistaa tiedonjulkistamisen apurahojen haun.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää esityksiä tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi 15.12.2011 mennessä. Esityksiä voivat tehdä kustantajat, alan järjestöt, muut tahot ja yksityiset henkilöt. Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Lisäksi neuvottelukunta julistaa tiedonjulkistamisen apurahojen haun 1.1.–31.1.2012. Tiedonjulkistamisen kohdeapurahat ja puolivuotiset apurahat myönnetään tietoa popularisoivien kirjojen, TV- ja radio-ohjelmien, lehtiartikkeleiden tai sähköisessä muodossa julkaistavien tietotuotteiden tekemiseen. Apurahat myönnetään pääasiassa luovan työn korvauksina. Suppeille erityisryhmille tarkoitetut kohteet, käännökset, oppikirjat ja tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin.

TJNK:n aihetta käsittelevä tiedote kokonaisuudessaan (pdf)

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja, tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen ostotukilistan. Lisäksi se antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Reetta Kettunen, p. (09) 2286 9236, 040 733 5935
Avustaja Anna Rauhala, p. (09) 2286 9235, 044 346 9990
info(at)tjnk.fi
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta internetissä