Uutiset 2012

Tieto ja toimittajat liikkeelle Barentsin alueella

10.12.2012

Barentsin alueen tiedonkulkua ja mediayhteistyötä vahvistetaan lähivuosina. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestinnän johtama Barents Mediasphere -projekti on parhaillaan aloittamassa toimintaansa. Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välinen EU-ohjelma Kolarctic ENPI rahoittaa vuoden 2014 loppuun kestävää projektia noin 900 000 eurolla.

Arktisen keskuksen kumppaneina ovat Murmanskin televisio TV Murman ja Norjan Kirkkoniemestä käsin Barentsin alueesta raportoiva uutissivusto BarentsObserver. Lisäksi yhteistyötä tehdään Suomen, Venäjän, Norjan ja Ruotsin pohjoisten alueiden alueen toimittajaverkoston Barents Pressin kanssa.

– Tavoitteena on edistää rajat ylittävää tiedonkulkua, jotta Barentsin aluetta koskeva informaatio tavoittaisi toimittajat ja laajemmankin yleisön nykyistä paremmin. Tämä tapahtuu sekä tuottamalla ja tarjoamalla Barentsin aluetta koskevaa tietoa että parantamalla journalistien ja median mahdollisuuksia toimia alueella, kertoo projektikoordinaattori Virpi Komulainen.

Arktinen keskus, TV Murman ja BarentsObserver järjestävät yhdessä kursseja sekä tutustumismatkoja toimittajille Suomeen, Norjaan ja Venäjälle. Barentsin alueen päätoimittajatapaaminen kokoaa alueen vastuutoimittajat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen syksyllä 2013 Kirkkoniemeen. Lisäksi Murmanskin televisio tuottaa tv-dokumentin seka-avioliitoista.

Barents Mediaspheren taustalla on Arktisen keskuksen vahva rooli Barentsin aluetta ja arktista aluetta koskevan tiedon tuottamisessa ja välittämisessä. Kansainvälinen Barents Press on projektille olennainen yhteistyökumppani, sillä se on verkottanut alueen toimittajia jo 20 vuoden ajan.

Projektia johtaa tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, ja kokoaikaisena projektikoordinaattorina Arktisessa keskuksessa toimii Virpi Komulainen.

Lisätiedot:
Projektin johtaja Markku Heikkilä, Arktinen keskus, p. 040 484 4300, markku.heikkila (at) ulapland.fi
Projektikoordinaattori Virpi Komulainen, Arktinen keskus, p. 040 484 4154, virpi.komulainen (at) ulapland.fi
Lisätietoa projektista
Lisätietoa kansainvälisestä Barents Press -toimittajaverkostosta
Lisätietoa rajat ylittävää yhteistyötä edistävästä Kolarctic ENPI CBC -ohjelmasta

Lapin yliopiston Arktinen keskus on arktisten kysymysten asiantuntijalaitos. Rovaniemellä sijaitsevan Arktisen keskuksen tavoitteena on edistää arktisen alueen kestävää kehitystä.
TV Murman on alueellinen valtion tv-kanava, joka voi tavoittaa jopa 800 000 katsojaa Murmanskin alueella.
BarentsObserver on verkkolehti, joka keskittyy Barentsin alueen ja arktisen alueen uutisointiin. Uutissivusto on osa Kirkkoniemessä toimivaa Norjan Barents sihteeristöä.

LaY/AK/VK