Uutiset 2006

Timo Koivurova Maailman luonnonsuojeluliiton ympäristölakikomission jäseneksi

8.11.2006

Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtaja, tutkimusprofessori Timo Koivurova on nimitetty jäseneksi Maailman luonnonsuojeluliiton (World Conservation Union, IUCN) ympäristölakikomission jäseneksi.

Maailman luonnonsuojeluliitto on maailman johtava luonnonsuojelujärjestö. Se on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseninä on yli 70 valtiota, yli 100 valtioiden rahoittamaa organisaatiota ja 770 kansalaisjärjestöä.  Suomesta järjestöön kuuluvat mm. Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Suomen WWF ja Metsästäjäin keskusjärjestö. Suomen valtio, jota IUCN:ssä edustaa ympäristöministeriö, on ollut järjestön jäsen vuodesta 1968.

Suuri osa liiton toiminnasta tapahtuu sen kuudessa komissiossa, joiden jäseninä on yli 10 000 asiantuntijaa yli 180 maasta.

– Ympäristölakikomission jäsenyys merkitsee sitoutumista IUCN:n toimintaan monella eri tavoin, Timo Koivurova sanoo.

– Ennen kaikkea tutkijan odotetaan seuraavan ympäristöoikeuden kehityskulkuja omalla alueellaan ja osallistuvan ympäristölakikomission tutkimusprojekteihin. Itse aion työskennellä ennen kaikkea arktisiin alueisiin keskittyvässä työryhmässä sekä merien saastumisen oikeudellisiin ongelmiin syventyvässä asiantuntijaryhmässä, Koivurova kertoo.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Timo Koivurova, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, puh. 040 551 9522, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
www.arcticcentre.org

LaY/Arktinen keskus/Riku Lavia