Oikeusala
 
Kide_1_2019_alumni_wagner-prenner.jpg

Tohtori, tuomari ja presidentti

8.4.2019

Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prennerin työpäivät ovat hektisiä ja pitävät sisällään paljon yhteydenpitoa, lausuntopyyntöihin vastaamista ja tiedottamista, oikeusasioita, hallintoa ja johtamista.

Opinnot Lapin yliopistossa antoivat hyvän pohjan oikeudelliselle osaamiselle sekä kykyä ja halua tutkia asioita ja suhtautua kriittisesti lukemaansa.

Wagner-Prenner aloitti oikeustieteiden tiedekunnassa opinnot ensimmäisten joukossa syksyllä 1979. Kun hän toimi kesätyöntekijänä hovioikeudessa vuonna 1980, ensimmäiset työtehtävät liittyivät avustamiseen kirjaamon tehtävissä.

– Monta kertaa olen opiskelijoille ja vierailijoille voinut kertoa aloittaneeni amerikkalaiseen tyyliin varastosta eli arkistosta. Järjestelin arkistoa ja avustin erilaisissa kirjaamon tehtävissä. Hoidin puhelinkeskusta, jonka ohessa pystyin lukemaan myös tentteihin, Wagner-Prenner kertoo.

Kesätyöt hovioikeudessa antoivat hienon kuvan oikeuslaitoksesta ja juristin tehtävistä. Tehtävänkuva kesätöissä laajeni myös apulaiskirjaajan tehtäviin.

– Auskultoinnin suoritin Rovaniemen tuomiokunnassa ja sain varatuomarin arvonimen vuonna 1986. Tämän jälkeen toimin pitkään hovioikeudessa esittelijänä, minkä aikana professori Terttu Utriainen esitti, että alkaisin tehdä väitöstutkimusta syyntakeisuudesta.

Jo pro gradu -tutkielmaansa varten Wagner-Prenner oli käynyt läpi valtavan määrän mielentilalausuntoja, ja gradusta alkanut tutkimus laajeni lisensiaattityöksi ja väitöstutkimukseksi. Näihin aikoihin Wagner-Prenner toimi eri pätkissä yliopistolla assistenttina ja yliassistenttina rikos- ja prosessioikeudessa sekä myös apulaisprofessorin nimikkeellä.

– Luin väitöskirjatutkimukseeni yli 1 800 mielentilalausuntoa, jotka olivat sellaisia 7–20 sivun mittaisia.

Wagner-Prenner väitteli vuonna 2000 ja sai saman vuoden marraskuussa hovioikeudenneuvoksen viran. Ennen nimitystään hovioikeuden presidentiksi vuonna 2014 hän ehti toimia myös Tornion ja Oulujoen tuomiokunnissa käräjätuomarin sijaisena sekä Rovaniemen hovioikeudessa hovioikeudenlaamannina.

– Lapin ylipistossa opetus oli laadukasta ja luentosarjoja oli paljon, mutta kyllä ne parhaimmat muistot liittyvät kanssakäymiseen. Oma opiskelijaporukka oli pieni, ja proffat iältään nuoria ja paljon tekemisissä kanssamme myös vapaa-ajalla. Minulla on sellainen tunne, että tämä ykkösvuosikurssi on opintojen jälkeen kokoontunut selkeästi aktiivisemmin kuin myöhemmät vuosikurssit, yhteenkuuluvuus oli niin vahvaa.

Marianne Wagner-Prenner
Rovaniemen hovioikeuden presidentti
• Syntynyt 1955
• Oikeustieteen kandidaatiksi 1985
• Oikeustieteen lisensiaatiksi 1996
• Oikeustieteen tohtoriksi 2000
• Lapin yliopiston vuoden alumni 2015
• Lapin yliopiston kunniatohtori 2019
• Harrastuksina sisäpyöräily, kuntosali ja kesäisin pihapuuhastelu.

Teksti: Johan-Eerik Kukko