Uutiset 2002
 

Tohtorit työllistyvät hyvin ja vaihtavat usein työpaikkaa

22.11.2002

Tohtoreiden työttömyysaste oli koko 90-luvun selvästi alhaisempi kuin muiden koulutusasteiden. Pahimpina lamavuosinakaan heidän työttömyytensä ei noussut yli kahden prosentin.

Parhaiten työllistyneitä olivat tekniikan tohtorit, joiden työttömyysprosentti oli jatkuvasti alle yhden. Tämä käy ilmi selvityksestä, jota kansallinen asiantuntija Kai Husso Euroopan Unionin komissiosta tekee Suomen Akatemialle. Selvityksen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Husso esitteli tuloksiaan 22.11.2002 Akatemian ja opetusministeriön järjestämässä tutkijanuraseminaarissa.

Korkeasti koulutetut ovat myös erittäin liikkuvaa väkeä. Tohtoreista yli 25 prosenttia vaihtoi toimipaikkaa vuosittain paitsi pahimpina lamavuosina, jolloin liikkuvuus jäi hieman alle 20 prosentin. Kaikista korkea-asteen tutkinnon suorittaneista toimipaikkaa vaihtoi alle 18 prosenttia vuosittain 90-luvulla.

Vuonna 1999 lähes 23 prosenttia tohtoreista vaihtoi toimipaikkaa, naisista yli 25 prosenttia ja miehistä vajaat 22 prosenttia. Suurinta liikkuvuus oli lääke- ja hoitotieteissä. Toimipaikkatasolla eniten paikkaa vaihdettiin ammattikorkeakouluissa, joissa työskentelevistä tohtoreista yli 54 prosenttia vaihtoi työpaikkaa. Yrityssektorin liikkuvuus oli 33 prosenttia. Vähäisintä liikkuvuus oli valtion tutkimuslaitoksissa, 9,5 prosenttia. Yliopistoissa liikkuvuus jäi 18 prosenttiin.

"Tohtoreiden työmarkkinakäyttäytyminen eroaa selvästi muista koulutustason perusteella rajatuista ryhmistä. Heidän sijoittumisensa työelämään on muista ryhmistä poikkeavaa, ja heidän liikkuvuutensa reagoi talouden kehitykseen toisin kuin muiden. Tohtoreiden  liikkuvuus ei lisäänny BKT:n tai tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvaessa. Heidän työmarkkinansa eivät ole yhtä selvästi kuin muun väestön taloudellisista suhdanteista riippuvaisia mm. siksi, koska suurin osa työskentelee julkisella sektorilla", selventää Husso. Hän korostaa, että tohtoreiden liikkuvuus siirtää tehokkaasti osaamista ja näin mahdollistaa taloudellista kehitystä.
Tutkijan uran haasteita ja mahdollisuuksia -seminaari oli osa Suomen Akatemian Suomen tieteen tila ja taso -katsauksen valmistelua. Julkaisu ilmestyy syksyllä 2003.

Kai Husso antaa lisätietoja p. +32-2-296 7748 tai Kai.HUSSO@cec.eu.int (maanantaista 25.11.eteenpäin). Esitykseen liittyviä kaavioita verkkosivulla http://www.aka.fi/content.cfm?frame=users/430/3986.cfm .

Lähde: Suomen Akatemian tiedote 22.11.2002. Uutisen lisäsi: LaY/Viestintä/Irma Kuukasjärvi