Uutiset 2006

Tulikettu Utsjoella kolmannen kerran

7.2.2006

Utsjoella 17.–23. helmikuuta järjestettävän Tulikettu-tapahtuman suunnittelusta vastaavat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat. He ovat ideoineet tapahtumaa yhdessä ohjaajansa Mirja Hiltusen kanssa.

Tapahtuman lähtökohtana on monikulttuurisuus, paikallisuus, saamelaisuus, taide ja tiede. Tapahtumaan osallistuu utsjokelaisia, rovaniemeläisiä, Lapin yliopiston vaihto-opiskelijoita, oululaisia musiikkikasvatuksen opiskelijoita, koululaisia Norjasta sekä eri tieteenalojen edustajia.

Taidetyöpajojen tavoitteena on saattaa yhteen eri-ikäisiä ja eri kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä. Tuliketun tämänvuotiseen teemaan, veteen ja sen eri olomuotoihin, tutustutaan taiteen ja tieteen keinoin. Tiedeohjelma syventyy aikaisempien vuosien tapaan revontuliin ja tähtitaivaan tutkimukseen. Tiedeohjelman vastuullisena suunnittelijana Utsjoella toimii opettaja ja Tuliketun projektipäällikkö Juhani Harjunharja.

Innoitusta ja ideoita on haettu veteen yleisesti liittyvien kertomusten, perinteen ja mytologian lisäksi tunnetun suomalaisen nykytaiteilijan Osmo Rauhalan tuotannosta. Talvet New Yorkissa ja kesät Suomessa asuva Rauhala on käsitellyt teoksissaan mm. perimätiedon ja nykytiedon suhdetta sekä eläinten ja luonnon roolia eri mytologioissa. Vesi, veden kiertokulku ja sen merkitys elämälle nousevat hänen töissään esille usein toistuvan jokiteeman kautta. Tulikettu-viikon aikana on mahdollista tutustua Rauhalan kahteen videoteokseen sekä Arto Koskisen Rauhalasta valmistamaan dokumenttielokuvaan ”Joki taivaalla”.  

Taideopiskelijoiden ohjaamia työpajoja on tarjolla päiväkotien, palvelukeskuksen, peruskoulun ja lukion oppilaille sekä henkilökunnalle. Yhteistyötä tehdään myös kyläyhdistyksen, paikallisten yrittäjien ja kyläläisten kanssa. Ulkona järjestettävissä lumenveistopajoissa syvennetään aikaisempina vuosina opittuja talvitaiteen taitoja ja tekniikoita. Viikon aikana järjestetään Utsjokisuun koululla myös oppilastyönäyttely sekä useita talvitaiteeseen ja -tieteeseen liittyviä luentoja.

Tulikettu huipentuu torstaina 23.2. klo 18.00 alkavaan Tulikettujuhlaan, jonne kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita.  

Lisätietoja:
Kaisa Krogerus, projektisihteeri
040 549 5167
kaisa.krogerus@utsjoki.fi
Tiedotusvastaava
Inkeri Konttinen, taiteen ylioppilas, Lapin yliopisto
ikontine@ulapland.fi
Mirja Hiltunen, taidekasvatuksen lehtori, Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT