Uutiset 2003
 

Tunnustuksia henkilöstölle vuosipäiväjuhlassa

3.3.2003

Vuoden esimieheksi valittiin Arktisen keskuksen tietopalvelupäällikkö Liisa Kurppa. Opiskelijat valitsivat ruotsin kielen lehtori Birgitta Vehmaksen Vuoden Opettajaksi. Rehtorin 1 500 euron palkinnon sai informaatioteknologian lehtori Ilkka Kamaja.

Liisa Kurppa Vuoden Esimieheksi

Lapin yliopiston yhteistoimintaneuvosto on valinnut Lapin yliopiston vuoden 2003 esimieheksi Arktisen keskuksen tietopalvelupäällikkö Liisa Kurpan. Yhteistoimintaneuvoston mukaan Liisa Kurppa on lämminhenkinen yhteishengen rakentaja, jolla on kunnioitettava ominaisuus arvostaa jokaista työtoveriaan.

Tietopalvelupäällikö Liisa Kurpan pitkäjänteinen kehittämistyö Arktisen keskuksen tietopalvelussa on tuottanut sekä määrällisiä että laadullisia tuloksia. Hän on osallistunut aktiivisesti oman alansa kansainväliseen yhteistyöhön kehittämällä uusia merkittäviä Barentsin alueen tietopalveluhankkeita. Lisäksi hän on jaksanut motivoida ja kannustaa myös yksikön muuta henkilökuntaa vaativiin kansainvälisiin tehtäviin.

 

Liisa Kurppa tuli Lapin korkeakoulun palvelukseen vuonna 1987. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tietopalvelupäällikönä hän on toiminut vuodesta 1995 lähtien.

Vuoden esimies -tunnustus annettiin nyt kolmatta kertaa. Aikaisemmin esimiestyöstään tunnuksen ovat saaneet sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professori Simo Koskinen ja ensimmäinen vararehtori, menetelmätieteiden laitoksen johtaja Jukka Mäkelä. Vuoden esimiehen valinnan tarkoituksena on kiinnittää yliopiston henkilökunnan ja esimiesten huomiota työkykyä ylläpitävään toimintaan. Valinnan lähtökohtana on työyhteisöllinen näkökulma ja esimiehen kyky vaikuttaa avoimen, kannustavan ja luottamusta herättävän ilmapiirin luomiseen työyhteisöönsä.

Birgitta Vehmas Vuoden Opettajaksi 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut Lapin yliopiston vuoden 2003 opettajaksi ruotsin kielen lehtori Birgitta Vehmaksen.

Vuoden Opettajan valintatyöryhmän perusteluissa Birgitta Vehmaksen opiskelijoita arvostavaa opetustapaa luonnehditaan avoimeksi, innostavaksi ja pirteäksi. Valintatyöryhmän mukaan Birgitta Vehmaksen opiskelijalähtöinen opetustyyli erotti hänet edukseen muista vuoden opettajaehdokkaista.

Birgitta Vehmas on toiminut Lapin korkeakoulun kielikeskuksen ruotsin kielen lehtorina vuodesta 1981 lähtien. Lapin korkeakoulun/Lapin yliopiston kielikeskuksen johtajana hän toimi vuosina 1987-1997.

 

Vuoden opettaja-tunnustus annettiin viidennen kerran. Tunnustuksen ovat aikaisemmin saaneet taidehistorian lehtori Tuija Hautala-Hirvioja, velvoiteoikeuden professori Juha Pöyhönen, psykologian professori Juha Perttula ja ruotsin kielen lehtori Elisabeth Söderberg-Horn.

Lehtori Ilkka Kamajalle rehtorin palkinto

Vuoden 2003 rehtorin palkinnon sai lehtori Ilkka Kamaja ansioistaan informaatioteknologian opetuksen käynnistäjänä, kehittäjänä ja yhteistyöverkostojen rakentajana. Palkinnon perusteissa rehtori Esko Riepula toteaa, että Kamaja on osoittanut erityistä oma-aloitteisuutta, määrätietoisuutta ja sitkeyttä oppiaineensa kehittämisessä arvosanaopetuksesta informaatioteknologian maisteriohjelmiin. Perusteluissa todetaan vielä, että lehtori Kamaja on antanut oman ammattitaitonsa antaumuksella yliopiston, opetuksen ja opiskelijoiden käyttöön. Palkintosumma on 1 500 euroa.

Rehtorin palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Viime vuonna palkinnon sai Arktisen keskuksen muotoilija Mara Kiviluoto.

 


Ansiomerkkejä pitkään palvelleille
Lapin yliopisto jakoi vuosipäiväjuhlassaan ansiomerkkejä viidentoista ja kahdenkymmenen vuoden palveluksen johdosta.

Hopeisen ansiomerkin kahdenkymmenen palvelusvuoden täyttymisestä saivat: lehtori Jukka Enbuska, amanuenssi Anita Fagerström, atk-suunnittelija Paula Juntunen, kirjastonhoitaja Tuula Karar, lehtori Ali Niva, lehtori Ulla-Maija Rantalaiho, yliassistentti Ulla-Maija Salo.

Pronssisen viidentoista vuoden ansiomerkin saivat: professori Liisa Hokkanen, opintopäällikkö Pirkko Huhtaniska, laboratoriomestari Veli Ilvonen, suunnittelija Partow Izadi, informaatikko Hilkka Kinnunen, lehtori Jarmo Kiuru, tutkimussihteeri Tuula Kreus, lehtori Jari Kuru, hallintosihteeri Marjo Majava, toimistosihteeri Sari Mantila, professori Sauli Mäkelä, taloussihteeri Ritva Mäkelä-Kolmonen, vanhempi suunnittelija Seppo Männistö, tietojärjestelmäpäällikkö Seija Nevala, professori Matti Niemivuo, professori Soili Nystén-Haarala, yliassistentti Jaana Saarinen, kirjastosihteeri Katariina Soudunsaari, kirjastosihteeri Kaarina Stark, professori Asko Suikkanen, suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä, suunnittelija Virpi Vaattovaara.

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi ja Irma Kuukasjärvi. Valokuvat: Mauri Pänttäjä