Uutiset 2010

Turvallisuusosaamista sosiaali- ja terveydenhuoltoon

22.2.2010

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut järjestää huhtikuussa sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen Rovaniemellä ja Kemissä. Koulutus antaa valmiuksia parantaa alan yksiköiden ja henkilöstön turvallisuustasoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on asiantuntijoiden valmistelema ja jatkuvasti ajan tasalla pidettävä valtakunnallinen koulutusohjelma. Turvakorttikoulutus tarjoaa ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten ja toimintayksiköiden turvallisuushaasteisiin. Koulutus antaa työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta. Koulutuksen tavoitteena on myös auttaa tunnistamaan työpaikalla ilmeneviä riskejä sekä antaa keinoja niiden vähentämiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuus on työn keskeinen periaate. Henkilöstöltä edellytetään monenlaista turvallisuusosaamista: henkilöstön on selviydyttävä erilaisissa pelastus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanteissa ennen avun paikalle tuloa. Lainsäädäntö velvoittaa työpaikkoja kartoittamaan työympäristön vaarat, laatimaan suunnitelmat niiden varalle ja kouluttamaan henkilöstön. Vaaroihin varautumista edellyttää myös pelastuslainsäädäntö.

Koulutus sopii erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opetustehtävissä toimiville. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut henkilö saa osoituksena osaamisestaan turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK myös rekisteröi turvakortin haltijat. Koulutus järjestetään 22.4.2010 Rovaniemellä ja 28.4.2010 Kemissä, ja kouluttajana toimii Kalevi Ahonen Rovaniemeltä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset: www.ulapland.fi/koke

Lisätietoja:
Suunnittelija Anna Vanhala, anna.vanhala(at)ulapland.fi, p. 040 354 3573
www.ulapland.fi/koke

LaY/Viestintä/SV