Uutiset 2006

Tutkijakoulutuspaikkoja Lapin yliopistoon

30.11.2006

Lapin yliopisto on saanut yhden paikan Naistutkimuksen tutkijakoulusta sekä Viestintätieteiden tutkijakoulusta.

Naistutkimuksen valtakunnallisessa tutkijakoulussa oli haettavana kuusi neljävuotista virkasuhdetta, jotka alkavat 1.1.2007. Hakemuksia tuli yhteensä 69. Tutkijakoulun johtoryhmä valitsi kokouksessaan 27.11.2006 koulutettavat tutkimussuunnitelmien tieteellisen tason ja toteuttamiskelpoisuuden perusteella. Taso oli korkea ja valituiksi tuli opiskelijoita Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Lapin yliopistoista. Lapin yliopistosta tutkijakouluun valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Sinevaara-Niskanen, joka työskentelee Lapin yliopiston naistutkimusyksikössä.

Viestintätieteiden tutkijakoulu

Viestintätieteiden valtakunnallisen tutkijakoulun johtoryhmä teki päätöksen tutkijakoulutuspaikoista 28.11.2006. Hakemuksia tutkijakouluun tuli 54. Yhdeksästä varsinaisesta tutkijakoulutuspaikasta yksi myönnettiin Lapin yliopistoon. Paikan sai filosofian maisteri Heli Lehtelä. Tutkijakoulun koordinaattorina aloittaa yhteiskuntatieteiden tohtori Karina Horsti Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja:
Professori Päivi Naskali
Puhelin 016 3412432
Professori Riitta Brusila
Puhelin 016 341 2342 

LaY/Viestintä/OT