Uutiset 2021
uutiskuva_1.jpg

Tutkijat, taiteilijat ja nuoret vahvistavat yhdessä nuorten ilmastokansalaisuutta

13.12.2021

Koneen Säätiö on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen hankkeelle, jossa suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttamiskampanjoita ilmastokriisistä yhdessä nuorten kanssa ja nuorten ehdoilla. Ilmastokriisin etulinjassa -hankkeen työryhmässä on vahva edustus Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksesta.

Tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteisenä ponnistuksena syntyy pilottipaikkakunnille paikkasidonnaisia taideteoksia sekä sosiaalisen median alustoille suunnattuja mielipidevaikuttamiskampanjoita. Ne kertovat nuorten huolista, toiveista ja unelmista liittyen ilmastokriisin kohtaamiseen ja ratkaisuihin sen lieventämiseksi.

– Nuoret ovat kriisitietoisia ilmastonmuutoksesta ja huolestuneita ilmiöstä, jonka arvaamattomia seurauksia he joutuvat kohtamaan tulevaisuudessa. Ilmastokriisi on paradoksaalisesti ilmiö, jonka kehitykseen nuoret eivät ole itse vaikuttaneet, mutta jonka raskain lasku lankeaa heidän maksettavakseen, hankkeen työryhmä kuvailee.

Tutkimusten perusteella valtaosa nuorista kokee ilmastonmuutoksen tulevaisuuttaan uhkaavana ilmiönä, mutta suuri osa heistä uskoo, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on vielä mahdollista. Hankkeen keskeinen toiminta-ajatus on kuulla nuoria herkällä korvalla ja mahdollistaa heidän osallisuutensa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

– Nuorilähtöinen kanssatutkijuus taideperustaisessa tutkimuksessa tuo esille nuoret yhteiskunnallisina toimijoina sekä vahvistaa osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä näihin liittyvää hyvinvointioppimista. Myös demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmasta tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorista osallistujina ja vaikuttajina sekä niistä ongelmakohdista, joita nuoret kokevat omalle osallistumiselleen ja vaikuttamispyrkimyksilleen.

Hankkeen Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa nelivuotinen rahoitus on 325 600 euroa. Kuukausiapurahan hankkeessa saavat hankkeen johtaja YTT Jarmo Rinne Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta sekä väitöskirjatutkijat TaM Aki Lintumäki ja TaM Korinna Korsström-Magga ja kuvataidekasvatuksen professorit Timo Jokela ja Mirja Hiltunen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Ryhmään kuluu lisäksi KT Jaana Poikolainen Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta.

Lisätietoja:

Timo Jokela, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 739 6034
Mirja Hiltunen, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 484 4373