Uutiset 2011

Tutkimuksen tietoaineistot paremmin käyttöön

8.2.2011

Tutkimuksen tietoaineistot -raportti luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle tiistaina 8.2.2011. Raportissa esitetään, että julkisesti rahoitettujen tietoaineistojen hyödynnettävyyttä tulisi lisätä.

Selvityksen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on tällä hetkellä vaikeasti hyödynnettävissä. Tietoaineistojen varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot sekä maksukäytännöt ovat sekavia.

Työryhmä ehdottaa lainsäädännön kehittämistä siten, että se tukisi tietoaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä tutkimuksessa ja päätöksenteossa maksutta. Lisäksi tulisi huomioida tietosuojakysymykset niin, etteivät ne estä laadukasta tutkimusta.

Työryhmän mielestä koordinoinnilla voitaisiin yhtenäistää tietoaineistojen käyttösääntöjä ja parantaa järjestelmien yhteentoimivuutta. Hallintokäytännöt ja toimintamallit vaihtelevat nyt organisaatiosta toiseen. Nykyiset tietoaineistot pitäisi inventoida ja samalla vahvistaa aineistoihin liittyvää osaamista. Pitemmän aikavälin tavoitteena tulee olla tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentaminen. Siihen kuuluu muun muassa yhteisten palvelujen sekä tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu.

Suomella on pitkä historia julkisiin palveluihin liittyvässä tiedonkeruussa mm. erilaisten rekisterien muodossa. Näiden hyödyntäminen tarjoaisi erityisen mahdollisuuden kehittää päätöksentekoa, tutkimusta ja yhteiskuntaa. Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi siirtyä tiedon tuottamisen ja käytön hajanaisuudesta systemaattiseen toimintamalliin.

Toimenpide-ehdotukset liittyvät erityisesti poliittisen tahtotilan vahvistamiseen ja kansallisen tietopolitiikan luomiseen, lainsäädännön päivittämiseen ja tietosuojakysymysten ratkaisemiseen, organisaatioiden toimintamallien ja yhteisten käytänteiden kehittämiseen sekä kansallisen tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen.

Esitys kokonaisuudessaan

Tiedote/opetusministeriö