Uutiset 2003
 

Tutkimus- ja kehittämishanke tasa-arvosta työelämässä

24.1.2003

Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa on käynnistynyt vuoden kestävä tutkimus- ja kehittämishanke sukupuolten välisen tasa-arvon tutkimiseksi ja edistämiseksi lappilaisessa työelämässä.

Lappi ja tasa-arvotavoitteet työelämässä -hanke pyrkii vastaamaan tasa-arvolain mukanaan tuomiin muutoksiin. Toisin sanoen hanke toimii lappilaisen työelämän tasa-arvotietoisuuden ja -tilan esi- ja selvitystyönä siirryttäessä kohti EU:n tasa-arvolainsäädännön edellyttämää suunnittelua ja ennakointia työpaikoilla. Lapin läänin osalta systemaattinen työelämän tasa-arvoselvitys on vielä tekemättä, joten hankkeella pyritään osittain paikkaamaan tätä puutetta.

Hankkeen tavoitteena on edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa lappilaisessa työelämässä muiden muassa keräämällä tietoa ja tutkimalla erityisesti naistyöntekijöiden asemaa, motivoimalla henkilöstöhallinnossa työskenteleviä näkemään työpaikkojen tasa-arvon merkitys, kartoittamalla työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun tilaa, tarjoamalla henkilöstöhallinnon edustajille täydennyskoulutusohjelma sekä verkostoitumalla alueellisesti eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken.

Tutkimuksen osalta hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työelämässä toimivat lappilaiset. Täydennyskoulutusohjelma suunnataan niille lappilaisille työnantajille, joiden palveluksessa on säännöllisesti yli 30 työntekijää.

Hankkeen tuloksena valmistuu tutkimusraportti tasa-arvon toteutumasta lappilaisessa työelämässä sekä projektiin osallistuneiden henkilöiden omia organisaatioitaan varten laatimat tasa-arvostrategiat. Lisäksi hanke tuottaa kuuden opintoviikon laajuisen työelämän tasa-arvoa edistävän koulutusohjelman.

Hankkeen toteuttaa Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen rahoituksella. Hankkeen idea syntyi Arktisen neuvoston nais- ja tasa-arvokonferenssin valmistelun yhteydessä vuosina 2001-2002.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Irmeli Heikkilä, puh. ( 016) 341 2946 / 040 847 8355
Sähköposti: irmeli.heikkila@ulapland.fi

LaY/Viestintä/ot