Uutiset 2008

Tutkimus: Arktisen neuvoston asemaa on vahvistettava

9.1.2008

Tutkimusprofessori Timo Koivurovan mukaan Arktinen neuvosto ei pysty vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin arktisella alueella.

Kouvurovan mukaan Arktisen ilmastonmuutoksen arviointiohjelman (ACIA) tutkijat osoittivat jo vuonna 2004, että ilmastonmuutos on konkretisoitunut arktisella alueella 1960-luvulta alkaen. Tulevaisuudessa muutos näkyy entistä selvemmin juuri Arktiksessa, sillä lumi ja jää reagoivat herkästi ilmaston lämpenemiseen.

Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) kansainvälisessä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa tutkitaan, kuinka arktisen alueen hallinto ja kansainväliset toimijat ovat pystyneet reagoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

– Arktinen neuvosto, joka on kahdeksan arktisen valtion yhteistyöelin, vaikutti teettämällään ACIA-ilmastoselvityksellä globaaliin ilmaston hallintojärjestelmään. Nopean ilmastonmuutoksen vuoksi paineet Arktisen neuvoston vahvistamiselle kasvavat entisestään, tutkimusprofessori Koivurova sanoo.

PYVIn tutkimusprojektissa on tutkittu myös, millä tavalla arktisen alueen ihmisten ja luonnon edellytyksiä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voitaisiin parantaa uudenlaisen hallinnon avulla. Miten esimerkiksi jääkarhuja koskevaa säännöstöä tulisi muuttaa, jotta arktisen jääpeitteen vetäytyminen ei hävittäisi jääkarhuja sukupuuttoon? 

Professori Nigel Bankes Calgaryn yliopistosta Kanadasta on osoittanut, että jääkarhujen suojelemiseen vaikuttavat monien toimijoiden päätökset: alueellinen jääkarhuja koskeva säännöstö, lähes globaali CITES-sopimus (uhanalaisten lajien tuontia, vientiä, kauppaa ja hallussapitoa valvova sopimusjärjestely), Maailman luonnonsuojeluliiton tieteellinen jääkarhukomitea sekä eri valtioiden päätökset.

– Viimeisimpänä keinona on nostettu esille tavoite saada jääkarhu uhanalaiseksi lajiksi USA:n lainsäädännön avulla. 

Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin tutkimusprojekti alkoi vuoden 2006 alussa ja siihen on osallistunut 18 tutkijaa kahdeksasta eri maasta. Projekti päättyy Rovaniemellä järjestettävään tutkijoiden loppuseminaariin 9–10. tammikuuta 2008.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Timo Koivurova
Puhelin 040 55 195 22
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi
www.arcticcentre.org/contentparser.asp?deptid=21100

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi