Uutiset 2006

Tutkimus: Ilmastonmuutos vaikuttaa Pohjoiskalotin perinteisiin elinkeinoihin

2.1.2006

Eniten kärsivät ne elinkeinonharjoittajat, joilla on käytössään vain vähän resursseja.

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuviin elinkeinoihin ja alueen taloudelliseen kehitykseen Pohjoiskalotin alueella.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee ymmärtää osana paikallista ja alueellista kehitystä, paikallisten yhteisöjen mahdollisuuksia sekä kykyä sopeutua muutoksiin, tutkimusprofessori Monica Tennberg Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta kertoo.

Äkillisiin muutoksiin on hankala sopeutua
Tennberg johtaa Balance-hanketta, joka tutkii poro-, kala- ja metsätaloudessa työskentelevien ihmisten käsityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta elinkeinoon.

Tennbergin mukaan yksittäisen toimijan, elinkeinon tai paikallisen yhteisön mahdollisuudet sopeutua muutoksiin riippuvat kansallisesta kehityksestä ja kansainvälisestä kilpailusta. Kielteiset muutokset kokevat selvimmin sellaiset elinkeinot, joilla on vähiten resursseja käytettävänä, kuten pienimuotoinen poro-, metsä- tai kalatalous.

– Tällaisten elinkeinojen harjoittajilla on heikommat mahdollisuudet selvitä esimerkiksi sääolosuhteiltaan vaikeasta talvesta tai kalakantojen katoamisesta. Sopeutumisvaraa äkillisiin muutoksiin on vähän.

Tutkimuksessa haastateltiin poro-, kala- ja metsätalouden työntekijöitä, yrittäjiä sekä eri teollisuudenalojen ja etujärjestöjen edustajia Pohjoiskalotin alueella Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina 2004 ja 2005.

Haastatelluilta kysyttiin käsityksiä nykyisestä taloudellisesta tilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista. Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan ympäristönmuutosten vaikutusta elinkeinoon ja mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin.

Tutkimusprojekti on osa Euroopan komission rahoittamaa kansainvälistä hanketta, joka tutkii haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle ja sen vaikutuksille Barentsin alueella.

Balance-näyttely kiertää Kalottia
Balance-projektin tutkimustuloksiin voi tutustua näyttelyssä, joka kiertää tutkimusalueilla talven ja kevään aikana. Näyttelyyn kuuluu painetun materiaalin lisäksi Antti Tenetzin ja Miia Tervon lyhytelokuva Kolme, joka kertoo perinteisten elinkeinojen harjoittamisesta.

Balance-näyttely on esillä Savukosken kirjastossa (Sauherrantie 23 C) 2.–15.1.2006. Savukoskelta näyttely matkaa Ruotsiin ja Norjaan.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Puhelin (016) 341 2793, sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi
www.balance-eu.info ja www.northportal.info
www.arcticcentre.org

Tiedote/Riku Lavia/Arktinen keskus