Uutiset 2018
 
Laakkonen_Mika_valokuva_081118.jpg

Tutkimusjohtaja Mika Laakkonen rakentaa akateemista tutkimusyhteistyötä ranskalaisiin yliopistoihin

12.11.2018

Pierre ja Marie Curien yliopiston vierailevana professorina toimiva Mika Laakkonen on havainnut, että ranskalaisten huippuyliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttaminen näkyy voimakkaasti heidän toiminnassaan ja yliopistot ovat aidosti profiloituneet huippuosaamisalueelleen.

Institut d’études politiques de Parisin (Sciences Po Paris) professori ja dekaani Marie-Laure Salles-Djelic kutsui Laakkosen kansainväliseen paneeliin 5.11.2018 keskustelemaan suurten globaalien yhtiöiden yhteiskunnallisesta inkluusiosta ja sosiaalisesta vastuusta (capitalism inclusif et progres social).

—SciencesPO yliopisto tunnetaan Pariisissa ranskalaisten poliittisen valtionjohdon ja ministeriöiden johtotehtäviin valmentavana opinahjona. Mediassa varsin usein SciencesPOn professorit esiintyvät ranskalaisen valtakunnanpolitiikan ”macronismin” asiantuntijoina ja Euroopan Unionin poliittisten linjojen neuvonantajina, Laakkonen toteaa.

Paneelikeskustelun avasi Euroopan tiedeneuvoston ERC (European Research Council) emeritusjohtaja professori Helga Nowotny. Professori Nowotnyllä on edelleen merkittävä rooli ja vaikutus eurooppalaisessa tiedepolitiikassa.

—Professori Helga Nowotnyn sanoin: Luonnontieteet puhuvat samaa kieltä ja laativat tiedeyhteisön sisällä tieteenparadigmat, joiden pohjalta he toteuttavat yksiäänistä kansainvälistä tiedepolitiikkaa. Humanististen tieteiden tulisi ottaa oppia luonnontieteistä, jotta myös heidän äänensä saataisiin kuuluviin eurooppalaisessa tiedeyhteisössä. Humanististen tieteiden sanoma on edelleen liian moniääninen ja hajanainen, Laakkonen siteeraa.

SciencesPO:ssa tutkitaan globaalien yhtiöiden yhteiskunnallista roolia. Laakkonen esitti paneelissa, että Lapin yliopisto ja SciencesPO aloittaisivat tutkimusyhteistyön globaalien yhtiöiden yhteiskunnallisesta inkluusiosta ja sosiaalisesta vastuusta.
Laakkosen tutkimusryhmä keskittyisi tarkastelemaan, kuinka erityisesti monikansallisten yhtiöiden käyttämät avaruusteknologiat voisivat auttaa tarjoamaan teknokraattisia ratkaisuja arktiseen hallintoon kestävällä tavalla.

—Arktisuus ja sen informaatiorakenteet voivat auttaa ymmärtämään avaruusteknologian keskeistä roolia arktisilla alueilla ja monikansallisissa yhtiöissä (MNC), toteaa Laakkonen.

Lapin yliopiston strategiassa korostuu arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus. Arktisen alueen suurimmat monikansalliset yhtiöt toimivat öljy- ja kaasu-, paperi- ja metalli -sektoreilla. Multikansallisten yhtiöiden tutkimusyhteistyö ja ranskankieliseen tutkijayhteisöön liittyminen ovat uusia merkittäviä avauksia Lapin yliopiston kansainväliselle tutkimusyhteistyölle, jonka tarkoituksena on tukea LUC-strategiaa ja taloutta.

Pariisissa sijaitseva UPMC (Université Pierre et Marie Curie) yliopisto on kutsunut Lapin yliopiston tutkimusjohtaja Mika Laakkosen vierailevaksi professoriksi ajalle 1.9.2018. - 31.8.2019. Laakkonen työskentelee UPMC-yliopiston ONERA-avaruustutkimuskeskuksessa.

Lisätietoja:

Mika Laakkonen
mika-petri.laakkonen@ulapland.fi