Uutiset 2021
Arctic_Research_Community-tunnus (002).jpg

Tutkimusorganisaatiot yhdistävät osaamisensa palvellakseen paremmin lappilaista elinkeinoelämää

22.9.2021

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat sopineet yhteistyöstä, joka edistää elinkeinoelämälle suunnattuja asiantuntijapalveluita.

Aiempaa tiiviimpi yhteistyö parantaa ja laajentaa yrityksille tarjottavia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita (TKI-palveluita). Aloitteiden toivotaan tulevan suoraan lappilaisilta yrityksiltä.

– Haastamme mukaan yrityksiä ja samalla haastamme itsemme, kuvailee erityisasiantuntija Harri Malinen Lapin yliopistosta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa lisäsatsausta yhteiseen tekemiseen ja verkostoitumiseen, mikä näkyy toivottavasti lisääntyvänä hanketoimintana sekä Lapissa toimivien tutkimusorganisaatioiden kesken että elinkeinoelämän kanssa, jatkaa projektipäällikkö Paula Kassinen Lapin yliopistosta.

Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ei aloiteta tyhjästä, vaan siinä hyödynnetään organisaatioiden aiempaa kokemusta ja osaamista. Esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri tukee yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa ja rahoituksen löytämisessä.

– Uusi osaamiskeskittymä antaa entistä vakaamman ja varmemman pohjan kehittää Lapissa toimivien TKI-organisaatioiden välistä yhteistyötä, jonka myötä se voi tarjota asiantuntijapalveluitaan keskitetysti yhden luukun periaatteella, sanoo kehittämispäällikkö Raimo Pyyny Lapin ammattikorkeakoulusta.

GTK:lla ja Lukella on toimipisteitä eri puolilla Suomea, mikä laajentaa yhteistyön mahdollisuuksia.

– Vain osa GTK:n ja Luken asiantuntijuudesta sijaitsee Lapissa, mutta organisaatioiden valtakunnallisuuden kautta kaikki asiantuntijuus on käytettävissä Lapissa, toteavat erikoistutkija Kari Mäkitalo Lukesta ja geologi Hannu Panttila GTK:sta.

Tutkimusorganisaatioiden muodostama osaamiskeskittymä kantaa nimeä Arctic Research Community. Nimi viittaa sekä toimijoiden että osaamisen arktisuuteen. Osaamiskeskittymä on perustettu osana EAKR-rahoitteista hanketta Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR).

Lisätietoja:
https://arcticsmartness.fi/ASR

Yritysten yhteenotot:
Raimo Pyyny, Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja ja kehittämispäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, 040 555 8065, raimo.pyyny(at)lapinamk.fi