Uutiset 2006

Tuula Uusitalolle apuraha väitöskirjaa varten

23.1.2006

Juho Vainion Säätiö on myöntänyt kasvatustieteen maisteri Tuula Uusitalolle 8 000 euron apurahan väitöskirjaa varten.

KTM Tuula Uusitalo valmistelee Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa väitöskirjaa, jonka aiheena on jäljellejääneiden sopeutuminen läheisen itsemurhan jälkeen. Tuula Uusitalo on haastatellut tutkimustaan varten 24:ää lapsensa, elämänkumppaninsa, vanhempansa tai sisaruksensa menettänyttä omaista. Väitöskirjatyötä ohjaa dekaani, professori Kaarina Määttä.

Juho Vainion Säätiö jakaa apurahoja kansanterveyttä edistävään tieteelliseen tutkimustyöhön - erityisesti luonnonmukaista kasvisravitsemusta, terveysurheilua, liikuntakasvatusta ja vesihoitoja koskeviin tutkimushankkeisiin. Uusitalolle myönnetty apuraha osoittaa, että säätiön kiinnostuksen kohteena ovat myös henkiseen hyvinvointiin liittyvät hankkeet. Säätiö myönsi apurahoja vuodelle 2006 yhteensä 620 200 euroa. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihteli 3 000 eurosta 20 000 euroon. Apurahojen jakotilaisuus järjestettiin Helsingissä 23 tammikuuta 2006.

LaY/Viestintä/OT