Uutiset 2011
 

Työelämä- ja kuntatutkimuksen rahoituspäivä

5.12.2011

Pohjoisen työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen kärkityöryhmä järjestää työelämä- ja kuntatutkimuksen rahoituspäivän Lapin yliopistolla perjantaina 16. joulukuuta klo 10–15.

Seminaarin avaa professori Jari Stenvall. Kunnallisalan kehittämissäätiötä tutkimuksen rahoittajana esittelee tutkimusasiamies Veli Pelkonen ja Työsuojelurahastoa työelämätutkimuksen rahoittajana esittelee toimitusjohtaja Kenneth Johansson.

Seminaarissa esitellään myös Lapin yliopistossa tehtävää tutkimusta:
• Love‐based leadership, LBL – hyvinvointia ja onnellisuutta työyhteisöihin,
monitieteinen lähestymistapa, Kaarina Määttä, professori.
• Ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita (Kompassi‐projekti),
Jari Lindh, tutkimuspäällikkö.
• Esittelijän valta ja vastuu – väitöstutkimus, Tommi Lepojärvi, Keminmaan kunnanjohtaja, jatko‐opiskelija.
• Henkilöstö kuntauudistuksissa – väitöstutkimus, Hanna Vakkala, assistentti, jatko‐opiskelija.
• Steady work in a shifting society: pohjoisen alueen liikkuvan työvoiman kysymyksiä, Jarno Valkonen, yliopistonlehtori.
• Työmarkkinoiden muutos pitkittäisrekisteriaineiston valossa, Asko Suikkanen, Pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ ‐tutkimuskärjen johtaja.
• Alueen ja työn sukupuoli, Merja Kinnunen, professori.
• Turvallisuusnäkökulma ammattikäyttöön suunnattujen moottorikelkkojen muotoilussa, Hanna Viitasaari, lehtori.

Seminaari järjestetään Lapin yliopistolla, Yliopistokatu 8, Rovaniemi, auditorio LS5.

KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimustoimintaa. Säätiö tukee näin kuntien itsehallintoa ja parantaa niiden toimintamahdollisuuksia. Säätiö myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin ja apurahoja tutkijoille.
Lisätietoa: www.kaks.fi  

TYÖSUOJELURAHASTO rahoittaa työelämän tutkimus‐, kehitys‐ ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahasto myöntää esimerkiksi tutkimus‐ ja kehitysmäärärahoja, tutkijastipendejä ja kehittämisavustuksia.
Lisätietoa: www.tsr.fi  

Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Työsuojelurahaston asiantuntijoiden kanssa voi halutessaan sopia myös henkilökohtaisen neuvotteluajan.

Lisätietoja:
Saara Koikkalainen, saara.koikkalainen (at) ulapland.fi, 045‐112 8670