Uutiset 2011

Työelämän muutokset vaativat eniten nuorilta

13.1.2011

Professori Asko Suikkasen mukaan suomalainen työelämä on muuttunut siirtymien työmarkkinoiksi ja jokamiehen työmarkkinat ovat hävinneet.

Työmarkkinoiden muutokset heijastuvat voimakkaimmin nuorten ikäluokkien työssäkäyntiin ja uranäkymiin. 1970-1980 -luvuilla syntyneistä jopa lähes puolet on tähän mennessä vaihtanut tai joutunut vaihtamaan ammattiaan työmarkkinoiden muutosten takia. Työpaikan toimiala on puolestaan vaihtunut 1960-luvun alussa syntyneillä jo lähes joka toisella. Tiedot käyvät ilmi Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelman tutkimuksesta.  

– Mitä nuoremmista ikäluokista on kysymys, sitä enemmän ja sitä merkityksellisempiä muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu tulevaisuudessakin. Tulokset puoltavat johtopäätöstä siitä, että suomalainen työelämä on muuttunut siirtymien työmarkkinoiksi. Erilaiset monensuuntaiset siirtymät yleistyvät edelleen työikäisten keskuudessa, tutkimusta johtava professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta sanoo.

Tutkimuksessa on analysoitu työmarkkinoiden muutoksia eri-ikäisten suomalaisten kannalta. Tutkimusaineisto muodostuu viiden vuoden välein valitusta kymmenestä ikäkohortista, joista vanhin on syntynyt vuonna 1938 ja nuorin 1983. Kustakin kohortista on noin 10 prosentin otos ja jokaista tutkimusjoukkoon kuuluvaa on seurattu noin 20 vuoden ajan vuodesta 1987 vuoteen 2007.

Tutkimuksen mukaan 1940-luvulla syntyneiden työvoimaosuus ja työllisyysaste ovat olleet erittäin korkeita koko seurantakauden ajan. Sen sijaan 1950-luvulla syntyneillä 1990-luvun alun taloudellinen taantuma ja tuotantorakenteelliset muutokset näkyvät heidän työllisyysasteensa alenemisena ja selvästi 1940-luvulla syntyneitä korkeampana työttömyytenä.

– Myös 1960-luvulla syntyneiden työllisyysaste on jossain määrin alhaisempi ja työttömyysaste korkeampi kuin 1940-luvulla syntyneillä samanikäisinä. Korkeampi koulutuskaan ei ole edistänyt tämän ikäkohortin asemaa työmarkkinoilla. 1960-luvulla syntyneiden työllisyysasteet ovat selvästi alhaisempia verrattuna samanikäisiin 1950-luvulla ja 1970-luvullakin syntyneisiin,  Suikkanen sanoo.

Suikkasen mukaan 1960-luvulla syntyneiden suhteellisesti korkeampaan työttömyysasteeseen on vaikuttanut 1990-luvun alun lama ja samaan aikaan alkanut suomalaisen yhteiskunnan tuotannollinen murros. 

Nuoret työntekijäryhmät paitsi vaihtavat ammattia myös matkustavat työpaikan ja asuinpaikkakunnan välillä vanhempia työntekijäryhmiä useammin. Vuonna 1973 syntyneistä yli 40 prosenttia käy työssä asuinpaikkakunnan ulkopuolella.

Tutkimusaineistosta käy ilmi myös, että suomalaisen koulutusrakenteen muutos on ollut ennätyksellisen nopea. 1960-luvulla syntyneistä työllisistä enää noin 10 prosenttia on suorittanut ainoastaan perusasteen koulutuksen. 1970-luvulla syntyneistä koulutuksen normi on ollut enemmän kuin keskiasteen tutkinnon suorittaminen.

– Koulutustaso kertoo suomalaisten työmarkkinoiden vaatimustason nopeasta muutoksesta. Kun niin sanotut jokamiehen työmarkkinat ovat hävinneet, vähän tai ei lainkaan ammatillista koulutusta suorittaneet ovat olleet ja ovat vaikeuksissa työllistyä, Suikkanen kiteyttää.

Lisätietoja:
Professori Asko Suikkanen
Puhelin 040 544 2744
asko.suikkanen(at)ulapland.fi

Tutkimusohjelmasta: www.aka.fi/work