Uutiset 2010

Työhyvinvointi puhuttaa tunturissa

25.1.2010

Hotelli Luostotunturissa pohditaan 27.–28. tammikuuta 2010 työhyvinvoinnin malleja sekä työhyvinvoinnin edistämistä yritys- ja kuntaorganisaatiossa.

Työhyvinvointia tunturissa -seminaari kokoaa yhteen työhyvinvoinnin ammattilaisia ja valtakunnallisen tason huippunimiä. Seminaarissa pohditaan mm. mitä työhyvinvointi on, onko työhyvinvointi kannattava sijoitus ja millainen peruspilari työhyvinvointi on organisaatiolle. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan käytännön esimerkein työhyvinvoinnin ratkaisuja kunnissa ja yrityksissä.

Seminaarin pääpuhujina ovat tutkimusprofessori Guy Ahonen ja koulutuspäällikkö Tiina Saarelma-Thiel Työterveyslaitoksesta. Guy Ahonen esittelee huimia lukuja laskennallisista kustannuksista, joita ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa yhteiskunnalle. Lisäksi hän esittelee tutkimustuloksia, jotka osoittavat työhyvinvoinnin osatekijöiden vaikuttavan positiivisesti yritysten tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Ahosen mukaan organisaatioiden kannattaakin ehdottomasti panostaa työhyvinvointiin ja laatia työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmia.

Koulutuspäällikkö Tiina Saarelma-Thiel Työterveyslaitokselta puolestaan tarttuu ajankohtaiseen teemaan, yritysten ja organisaatioiden moniin muutospaineisiin. Viime viikkoina tiedotusvälineissä on kerrottu erilaisista ongelmista organisaatioiden muutosprosesseissa. Saarelma-Thiel haki vastikään kirjoittamassaan kirjassaan Eteenpäin kriisistä vastausta siihen, voiko muutosta hallita työorganisaatioissa. Saarelma-Thielin mukaan muutosprosessi ei koskaan ole helppo ja muutosten läpiviemisessä tarvitaan paljon osaamista, huolellista suunnittelua ja monensuuntaista viestintää. Lisäksi muutoksissa kustannustehokkuus ohittaa turhan usein ihmisen. Saarelma-Thiel ehdottaakin, että kriisi nähtäisiin mahdollisuutena ja muutokset toteutettaisiin inhimilliset näkökulmat huomioiden.

Seminaarissa kuullaan myös useita esimerkkejä onnistuneesta työhyvinvoinnin edistämisestä yrityksissä ja kunnissa. Kokemuksiaan kertovat mm. toimitusjohtaja Marko Kesti Mcompetence Oy:stä, maajohtaja Vesa Loponen Wyethista ja henkilöstöjohtaja Sari Ek-Petroff Sanofi-aventis Oy:stä. Sekä Wyeth että Sanofi-aventis Oy ovat päässeet Suomen parhaat työpaikat -listalle, Wyeth vuosina 2008-2009 ja Sanofi-aventis Oy vuonna 2009. Kuntaesimerkkejä kertoo mm. professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta.

Lisäksi seminaarissa esitellään Lapin yliopistossa käynnissä olevia työhyvinvointiin liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita: yrityksille suunnattua Lapin yrityskunto – uusia työhyvinvoinnin malleja -hanketta sekä kuntiin painottuvaa Työhyvinvoinnin edistäminen kuntaorganisaatiossa -hanketta.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Projektipäällikkö Antti Nikander, p.040 482 6330 (Lapin yrityskunto - uusia työhyvinvoinnin malleja -hanke, www.lapinyrityskunto.fi)
Projektipäällikkö Raimo Jänkälä, p. 040 510 9481 (Työhyvinvoinnin edistäminen kuntaorganisaatiossa -hanke)

LaY/Viestintä/SV