Uutiset 2008

Työpaja ongelmalähtöisestä ympäristöpolitiikan tutkimuksesta

4.11.2008

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa järjestetään perjantaina 7. marraskuuta 2008 työpaja, jossa pohditaan näkökulmia ongelmalähtöiseen ympäristöpolitiikan tutkimukseen.

Työpaja on osa PEIR-tutkimushanketta, jossa tarkastellaan kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa pragmatismin näkökulmista. Tänä vuonna alkaneessa viisivuotisessa tutkimushankkeessa kehitetään pragmatistista tutkimusotetta sekä sovelletaan sitä kansainvälisen ympäristöpolitiikan tutkimukseen. Hankkeessa tehdään useita tapaustutkimuksia, jotka käsittelevät Venäjän ympäristöpolitiikkaa, globaalia turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaa, lappilaista elämänpolitiikkaa, Suomen ympäristöulkopolitiikkaa sekä Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa. Tutkimusaiheita käsitellään mm. vuosittain järjestettävissä yhteisissä työpajoissa. Hanketta johtaa Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessori Monica Tennberg.

Pragmatist Environmental International Relations (PEIR) -tutkimushankkeen ensimmäinen työpaja järjestetään perjantaina 7.11.2008 klo 14–16 Arktisen keskuksen Thule-kokoushuoneessa (Pohjoisranta 4, 2. krs, Rovaniemi). Työpajassa tarkastellaan ympäristökysymysten rakentumista poliittisiksi ongelmiksi ja politiikan tutkimuksen kohteiksi. Työpaja on avoin Lapin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tervetuloa!

Työpajan ohjelma:

Mistä ympäristöhuolet on tehty? Näkökulmia ongelmalähtöiseen ympäristöpolitiikan tutkimukseen
Aika: Perjantai 7.11.2008 klo 14–16
Paikka: Arktisen keskuksen Thule-kokoushuone (Pohjoisranta 4, 2. krs, Rovaniemi)

  • Mirja Vihersalo & Suvi Ronkainen (Menetelmätieteiden laitos, Lapin yliopisto): Ympäristötietoisuus, ongelmanmäärittely ja ilmastonmuutos
  • Sanna Ovaskainen (Arktis-tutkijakoulu, Arktinen keskus, Lapin yliopisto): Ympäristöongelmat ja elämänkertatutkimus
  • Nina Tynkkynen (Yhdyskuntatutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto): Ongelmanmäärittely ja Venäjän toimijuus kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa
  • Minna Jokela (Institutions and Social Mechanisms -tutkijakoulu, Turun yliopisto): Instituutiot kansainvälisen politiikan käytäntöinä: onko puhe toimintaa?
  • Monica Tennberg (Arktinen keskus, Lapin yliopisto): Ympäristökysymykset tutkimusongelmana: mitä Foucault ja Dewey sanoisivat aiheesta?
  • Keskustelua

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Monica Tennberg, p. 0400 192 005,
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY / Viestintä & AK / SV