Uutiset 2006

Työryhmä selvittämään kauppatieteellisen alan koulutusta Pohjois-Suomessa

1.11.2006

Lapin yliopisto esittää, että Lapin ja Oulun yliopisto asettaisivat yhteisen työryhmän valmistelemaan kauppatieteellisen alan koulutuksen tulevaisuutta Pohjois-Suomessa. Työryhmän tulisi jättää ehdotuksensa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Rehtori Mauri Ylä-Kotolan mukaan Lapin ja Oulun yliopiston on löydettävä kauppatieteelliselle alalle uudentyyppinen yhteistyömalli, jota varten yliopistojen tulisi perustaa yhteinen valmistelutyöryhmä. Työryhmän tehtävänä olisi pohtia mm. tutkintojen rakenteita, voimavaratarpeita, henkilöstön sijoittumista ja opiskelijoiden oikeusturvaa. Uuden yhteistyömallin tehtävänä olisi varmistaa korkeatasoinen ja alueiden erityistarpeita palveleva kauppatieteellisen alan koulutus Pohjois-Suomessa.

Esityksen taustalla on opetusministeriön tekemä linjaus, jonka mukaan kauppatieteellisen alan tutkinnonanto-oikeuksia ei enää lisätä, vaan alan vahvistaminen tapahtuu verkostoyhteistyön kautta. Lisäksi opetusministeriö on osoittanut kauppatieteellisen alan perusrahoituksen Pohjois-Suomen osalta Oulun yliopistoon ensi vuoden alusta lukien.

Lapin yliopiston tavoitteena on turvata kauppatieteellisen alan henkilöstön asema ja opiskelijoiden oikeusturva. Kauppatieteellisen alan opetus ja opinnot jatkuvat Lapin yliopistossa myös ensi vuonna. Yliopiston ensisijainen tavoite on, että opinnot voidaan suorittaa loppuun omassa yliopistossa.

Lapin yliopisto on laatinut oman ehdotuksensa Lapin kauppatieteellisen koulutuksen järjestämiseksi. Ehdotuksessa painottuvat Lapin yliopiston vahvuudet ja Lapin erityispiirteet. Rehtori Mauri Ylä-Kotola korostaa kauppatieteellisen alan merkitystä osana Lapin yliopiston opetusta ja tutkimusta.

– Lapin yliopisto tarvitsee jatkossakin liiketoimintaosaamista kauppatieteiden ja matkailun lisäksi myös taiteiden, yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden aloilla, joilta valmistutaan yhä enenevässä määrin yksityiselle sektorille, Ylä-Kotola sanoo.

Lapin yliopisto on esittänyt opetusministeriölle kolmea eri maisteriohjelmaa, joissa hyödynnetään yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan verkostorakennetta. Maisteriohjelmaesitykset ovat tällä hetkellä opetusministeriössä valmistelussa. Mikäli esitetyt maisteriohjelmat hyväksytään opetusministeriössä, merkitsee se kauppatieteellisen alan vahvistumista Lapin yliopistossa.

Lapin ja Oulun yliopistolla on jo nyt yhteistyötä kauppatieteellisellä alalla. Lapin yliopiston opiskelijat suorittavat opintonsa Rovaniemellä mutta saavat kauppatieteiden maisterin tutkintotodistuksensa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnasta.

Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa on noin 750 opiskelijaa ja henkilöstöä noin kaksikymmentä.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288
Suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä
Puhelin 016 341 224

LaY/Viestintä/IHK/OT