Uutiset 2021
VR-lasit_web (002).jpg

Työsuojelurahaston rahoitus immersiivisten virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöjen pedagogiikan kehittämiseen

28.6.2021

Lapin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteisessä SLIVeR-tutkimushankkeessa kehitetään immersiivisille virtuaalitodellisuuden (VR) oppimisympäristöille soveltuva pedagoginen malli. Kehittämistyössä hyödynnetään Työterveyslaitoksen Virtuario-koulutusympäristöä ja siihen liittyvää teknologiaa.

Aiemmalle VR-oppimisen tutkimukselle on ollut leimallista erilaisten teknologisten toteutustapojen keskinäinen vertailu. SLIVeR-hanke on tästä poikkeus. Uudessa hankkeessa keskiöön otetaan osallistujien kokemukset VR-pedagogiikan kehittämiseksi, mikä on tyypillinen lähtökohta design-tutkimukselle. Osallistujat tulevat hankkeen yhteistyöorganisaatioista: Fortum Power & Heat -yrityksestä ja Suomen Tullista.

Lapin yliopiston kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on pitkä historia erilaisten digitaalisten oppimisympäristön ja pedagogisten mallien tutkimus- ja kehittämistyössä. Syyskuussa 2021 alkava tutkimushanke on luonteva jatko aiemmalle työlle.

– Tuotamme uutta tietoa virtuaalitodellisuuden avulla tapahtuvasta oppimisesta ja opitun siirtymisestä käytäntöön. Samalla kehitämme simulaatiopedagogiikan tutkimukseen kiinnittyvän, immersiivisiin VR-koulutuskokonaisuuksiin soveltuvan pedagogisen mallin, kertoo Lapin yliopiston kasvatustieteen mediakasvatuksen professori ja Media Education Hub:in johtaja Heli Ruokamo.

Hankkeessa hyödynnettävä Virtuario-koulutusympäristö tunnetaan Työterveyslaitoksen tarjoamien työturvallisuuskoulutusten alustana. Virtuaalitodellisuuden immersiivisyydellä tarkoitetaan teknisen järjestelmän kykyä huijata ihmisaisteja kokemaan vakuuttavaa läsnäoloa virtuaalisessa ympäristössä.

Tulokset edistävät aihealueen tutkimusta ja tarjoavat tärkeää tietoa VR-koulutusta tarjoavien tai hyödyntävien organisaatioiden ja yritysten käyttöön. Lapin yliopiston osuutta koordinoi Anu Lehikko.

Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa – SliVer -hankkeesta


Työsuojelurahaston rahoittamassa Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa kehitetään virtuaalitodellisuuden (VR) työturvallisuuskoulutusten pedagogiikkaa. Hanke kehittää valmiuksia toteuttaa vaikuttavia työturvallisuuskoulutuksia täysipainoisesti virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia hyödyntäen.

Hankepartnereita ovat Fortum Power & Heat, Suomen Tulli ja Stereoscape. Hanke kestää 1.8.2021–30.6.2023.

Lisätietoja:

Heli Ruokamo
Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta
Johtaja, Media Education Hub
Lapin yliopisto
040 587 9090
heli.ruokamo(at)ulapland.fi
http://heliruokamo.com/

Kristian Lukander
Vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos
kristian.lukander(at)ttl.fi
030 474 2531