Uutiset 2011

Ulkomaalaisia marjanpoimijoita tarvitaan – pelisääntöjä teroitettava

15.12.2011

Yhteiskuntatieteiden tohtori Jarno Valkosen ja tutkija Pekka Rantasen tutkimus thaimaalaisista marjanpoimijoista on valmistunut. Tutkimuksessa selvitetään ulkomaalaisten marjanpoimijoiden olosuhteita, marjanpoimijoiden rekrytointia sekä thaimaalaisten koordinaattorien toimintaa Thaimaassa ja Suomessa. Lisäksi tutkimus sisältää vertailun Ruotsiin.

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden aseman parantamiseksi ja samalla myös kaupallisen luonnonmarjaelinkeinon sosiaalisen hyväksynnän lisäämiseksi Valkonen ja Rantanen ehdottavat muun muassa kattavampia etukäteis- ja jälkiselvityksiä marjanpoimijoita kutsuvilta yrityksiltä, selkeämpää ja keskitetympää viranomaisvastuuta sekä marjanpoiminta-alalle luotavaa laatujärjestelmää.

– Alalla on edellytykset toimia, mutta toimiakseen paremmin se vaatii tehokkaampaa itsesääntelyä ja poimintatyön edellytysten aktiivista kehittämistä, tutkija Pekka Rantanen sanoo.

Tutkimuksen mukaan Suomessa tarvitaan jatkossakin ulkomaalaisia marjanpoimijoita, mutta heidän asemaansa tulee parantaa.

– Marjanpoimijoiden toimeentulo ja mahdollinen velkaantuminen ovat pitkälti riippuvaisia marjasadosta ja marjoista maksettavasta hinnasta, joten poimijoiden aseman parantaminen vaatii entistä selkeämmin sovittuja pelisääntöjä, tutkimuksen vastuullinen johtaja Jarno Valkonen sanoo.

Suomessa oli vuonna 2011 noin 2700 thaimaalaista marjanpoimijaa, joista 2400 poimi luonnonmarjoja ja loput 300 työskenteli suomalaisilla marjatiloilla. Kaikkiaan Suomeen tulee vuosittain noin 12000 tilastoitua marjanpoimijaa viisumivelvollisista maista. Näistä noin 8000 on työskennellyt marjatiloilla ja loput ovat poimineet luonnonmarjoja jokamiehenoikeudella. Eniten viisumivelvollisia poimijoita Suomeen tulee Venäjältä. Poimijoita on tullut Suomeen myös muun muassa Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Vietnamista.

Ulkoasiainministeriön tilaama tutkimus käynnistettiin vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpään joulukuussa 2009 antamasta suosituksesta. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimi YTT Jarno Valkonen ja tutkijana YTM Pekka Rantanen Lapin yliopiston Lappea-instituutista.

Tutkimuksen rahoittamiseen osallistuivat ulkoasiainministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäasiainministeriö. Tutkimusta rahoitettiin myös EU:n ulkorajarahastosta.

Koko tutkimus on luettavissa ulkoasiainministeriön internetsivuilla osoitteessa: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=236530&nodeid=15699&contentlan=1&culture=fi-FI  

Lisätietoja:
Tutkija Pekka Rantanen, puh. 050 405 1181
Tutkimuksen vastuullinen johtaja Jarno Valkonen, puh 040 484 4237

Lähetystöneuvos Vesa Häkkinen, ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö, puh. 09 160 55219, 040 726 1379
Vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosasto, puh. 010 60 48952
Erityisasiantuntija Harri Sivula, sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto, puh. 071 878 8623