Uutiset 2003
 

Urheilu- ja vapaa-ajan vaatetuksen uudet ulottuvuudet

16.1.2003

JÄLKIÄ -julkaisu käsittelee urheilu- ja vapaa-ajan vaatetusta sekä ihmisten hyvinvointia. Kirjoittajat pohtivat miten uusilla älykkäillä materiaaleilla ja ratkaisuilla voidaan edistää vaatetuksen toimivuutta ja käyttömukavuutta.

JÄLKIÄ -julkaisussa kuvataan Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan sijoittuvan tekstiili- ja vaatetussuunnittelun yksikön vuonna 2001 käynnistämää I-SPORT: Älykkäät kuntoilun vaatekonstruktiot ja kuntoilijan hyvinvointi -nimistä tutkimus- ja tuotekehityshanketta. Raportissa keskitytään selvittämään millaisia ehtoja ja vaatimuksia extreme -lajeja harrastavat urheiluvaatteiden käyttäjät asettavat käyttämilleen vaatteille sekä niiden ominaisuuksille.  
Tutkija Marjatta Hildén valaisee artikkelissaan kulttuurihistorian näkökulmasta hiihtourheiluvaatetuksen kehityspiirteitä kansallisen identiteetin ilmentäjänä ja Suomi-kuvan luojana. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opiskelevan Pasi Juntusen artikkeli piirtää kuvaa seikkailulajien harrastajan profiilista. Tutkija Marjatta Hildén kuvaa toisessa artikkelissaan seikkailija Jani Johansénin henkilökuvan kautta off-pistelaskua yhtenä elämyksellisenä harrastuksena. Kasvatustieteen maisteri Jukka Mäyrä pohtii millaisia tarpeita ja odotuksia seikkailulajien harrastajat asettavat urheilu- ja ulkoiluvaatetukselle. Vaatetusalan professori Minna Uotila visioi tulevaisuuden urheilu- ja vapaa-ajan vaatteen olemusta käyttäjän hyvinvoinnin ja vaatteeseen liitettävien palveluiden näkökulmasta.

Taideteollisen alan tutkimusta hankkeessa on edustanut Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan sijoittuva tekstiili- ja vaatetussuunnittelun yksikkö. Urheilun ja vapaa-ajan osaamisesta on vastannut Rovaniemen ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Tutkimus on saanut rahoituksen Tekesin iWell -hyvinvointiteknologia-tutkimusohjelmasta. Yritysosapuolina hankkeessa ovat olleet Nokia Mobile Phones ja Suunto Oy.

Julkaisua voi tilata osoitteesta: Lapin yliopisto/julkaisut, puh. (016) 341 3217, sähköposti julkaisu@ulapland.fi

Lisätietoja:

Professori Minna Uotila, puh. 040-556 2893, sähköposti Minna.Uotila@ulapland.fi

LaY/Viestintä/ot