Uutiset 2021
Uutinen, kuvituskuva 2

Uudelle globaalin mediakasvatuksen hankkeelle rahoitus

2.7.2021

Global Media Education through Development of Online Teaching (GloMEd) -hankkeessa kehitetään verkko-opetusta yhteistyössä Hongkongin yliopiston (Education University of Hong Kong, EdUHK) ja Lapin yliopiston kanssa. Hankkeen rahoittaa Opetushallituksen Team Finland Knowledge -ohjelma.

Hankkeen tavoitteena on yhteisen globaalin mediakasvatuksen opintojakson valmistelu ja toteuttaminen suomalaisten ja kiinalaisten asiantuntijoiden yhteistyössä. Tavoitteena on myös vahvistaa Lapin yliopiston ja Hongkongin yliopiston (EdUHK) yhteistyötä ja vastata paikallisiin, kansallisiin ja maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen koulutustavoitteisiin.

Lapin yliopisto ja Hongkongin yliopisto (EdUHK) tekevät yhteistyötä UNITWIN / UNESCO opettajankoulutuksen verkoston kautta. Lapin yliopiston johtama verkosto on perustettu vuonna 2018, ja se on ensimmäinen Suomen koordinoima UNITWIN-verkosto.

Global Media Education through Development of Online Teaching (GloMEd) -hanke alkaa 1. elokuuta 2021 ja päättyy 31. joulukuuta 2023. Projektille myönnetty Team Finland Knowledge -ohjelman avustus on 60 000 euroa. Projektissa työskentelevät Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta Satu-Maarit Frangou, Mari Maasilta ja Pigga Keskitalo. Yhteistyökumppanit Hongkongin yliopistossa ovat LEE Chi Kin John, WANG Lixun ja KONG Siu-Cheung.

Lisätietoja:

Satu-Maarit Frangou
Yliopistonlehtori, Ph.D.
satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi
p. 040 484 4492