Uutiset 2011
 

Uudenlaista alumniyhteistyötä

26.1.2011

Lapin yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen on ollut mukana kehittämässä aivan uudenlaista verkossa tapahtuvaa alumniyhteistyötä.

Uusi yhteistyön malli on kehitetty osaksi työ- ja sosiaalioikeuden aineopintovaiheen luentosarjaa, joka toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskisen, Lapin yliopiston alumni, europarlamentaarikko Hannu Takkulan sekä Turun yliopiston alumni, valtiotieteen maisteri Mikael Zewin kanssa. Yhteensä parin tunnin luentosarja muodostuu kunkin kolmen henkilön omasta luennosta ja osallistujien yhteisestä keskustelusta.

– Luento tehtiin Turun yliopiston avoimessa yliopistossa ja se on käytettävissä kummassakin yliopistossa. Lisäksi luentosarjan tekijöille annettiin oikeus vapaasti hyödyntää luentoa myös muualla. Tavoitteena on aikaansaannoksen mahdollisimman laaja vapaa käyttö, Koskinen sanoo.

Luentosarjan aiheena on ikääntyneiden työntekijöiden kohtelu työelämässä. Professori Koskinen käsittelee omassa osuudessaan ikääntyneiden kohtelua työoikeudellisesta näkökulmasta, europarlamentaarikko Takkula ikääntyneiden kohtelua Euroopan yhteisöjen lainsäädännön ja politiikan kannalta ja VTM Zewi esittelee ikääntyneiden työntekijöiden kohtelua omaa entistä yritystään koskevan esimerkkitilanteen kannalta. Keskusteluosuudessa luennoitsijat keskittyvät kollektiivisten irtisanomisten kohdentamiseen ikääntyneisiin työntekijöihin.

Professori Koskisen mukaan alumniyhteistyö on suuntautunut tähän asti mentorointityyppiseen yhteistyöhön tai yhteisiin juhliin. Silloin tällöin alumneja on myös kutsuttu puhumaan omasta toiminnastaan opiskelijoille.

– Verkossa tapahtuvassa yhteistyömallissamme olemme ylittäneet yliopistojen ja niiden alumnien väliset raja-aidat, Koskinen toteaa.

Lisätietoja:
Työoikeuden professori
Seppo Koskinen
Puhelin 050 554 6861

LaY/Viestintä/OT